Radio Noord

Radio Noord

Radio Noord

Hierbij vil ik oe nog ies van harte bedaanken veur oen mitwarking an het Poetry-vertaalprojekt. van veurig jaar. Begun juni hebbe wij een gedielte van de vertalings , zoas die in Balloo bint veur-elezen, uut-ezunden in het programma Mandielig. Spiet ig genog kunden in verbaand mit de t ied niet alle dichters an bod kommen. Op een geschikt tiedstip zulle wij een aantal van de niet uut— ezunden vertalings in een blokkie alsnog gebruken in Mandielig.
In de leste Roet staot een aantal vertaJ.ings of-edruk.t. Wij stuurt hierbij een presentexemplaar. Vanzôlfs bi ‘ j zôlf al abonnee van Roet, mar dan hej een nummer extra um vut te geven. Daormit een neie abonnee winnen zul veur de redaktie van Roet nog rnoojer

Niederländerin am Literaturtelefon

Aschendorf-Hümmling.
Mit „Mei 1940″von Janny Alberts-Hofman wird vom 29. Mai bis zum 12. Juni erstmals ein Literaturbeitrag aus den Niederlanden am Literaturtelefon Ostfriesland zü hören sein. Janny Alberts-Hofman, 1929 geboren, lebt in Sleen in der niederländischen Provinz Drenthe. Ebenso wie im Groningerland ist die Regionalsprache dort Plattdeutschs Janny Alberts-Hofman schreibt neben niederländischen Texten auch Texte in Drenther Platt und hat in beiden Sprachen bereits mehrere Bücher veröffentlicht. In der Sendung ab 29. Mai wird zu nächst Janny Alberts-Hofman mit ihrem Originaltext und dann Herma Knabe aus Emden mit der ostfriesischen Übertragung von „Mei 1940″, bearbeitet von Johannes Diekhoff aus Aurich, zu hören sein. So haben die Anrufer des Literaturtelefons beiderseits der Grenze die Möglichkeit, sich beide Plattvarianten anzuhören oder zu vergleichen. Die Lesung ist anwählbar unter der Rufnummer 0 11 56 (Leer 11 56, Wittmund und außerhalb Ostfrieslands 04 91/1156).

Niederlânderin am Literatur-Telefon
Ostfriesland (rh). Mit de Geschicht ‘Mei 1940 van Janny Alberts-Hofman is van
Do 29 Mei 1940 di to de 12. Juni 1989 to ’t eerste mal en bidrag ut de Nederlanden an ’t Literatur-Telefon Ostfreesland to h:oren

Janny Alberts-Hofman, geboren in 1929, leevt in sleen in de nederlandske Kuntrei Drenthe. So as ok in ’t Groningerland, proten de Lü der Platt. Janny Alberts-Hofman schrifft buren nederlandske Texten ok werlken in Drenther Platt un hett in beid spraken al mehr Boken rutbrocht. Söven Jahr lang hett se mitmaakt bi ’t Oversetten van de nederlandske kerkengesangbook in Drenther Platt, wat anner Jahn rutkummt. Buren verscheden Upgaven in d’Kark un bi de Schrievers is se ok noch in de vorstand bi dat Blatt “Oeze volk” wat elker Maant in rein Drenther Platt rutgeven word.

In dat Literatur-Telefon van de 29. Mai of an leest eerst Janny Alberts-Hofman hör originalText und denn leest. Herma Kanbe ut Emden dat ostfreesk Oversetten van “Mei 1940”wat Johannes Diekhoff ut Auerk maakt hett. So könen de anropers an beid Sieden van de Grenz sük de verscheden Aarden van Platt anhören un verglieken. Dit Lesen löptt unner de telefonnummer 01156 (Leer 1156, wittmund u buten Ostfreesland 0491/1156

Niederländerin am Literatur-Telefon

Ostfriesland. Mit „Mei 1940″von Janny Alberts-Hofman ist bis zum 12. Juni erstmals ein Beitrag aus den Niederlanden am Literatur-Telefon Ostfriesland (01156, Leer 1156, Witt mund und außerhalb Ostfries lands 0491/ 1156) zu hören. Janny AlbertsL Hofman, 1929 geboren, lebt in Sleen in der nie derländischen Provinz Drenthe. Ebenso wie im Groningerland ist die Regionalsprache dort Plattdeutsch. Janny AlbertsHofman schreibt neben niederländischen Texten auch Texte in Drenther Platt und hat in beiden Sprachen . bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Sieben Jahre lang hat sie an der Übersetzung des niederländischen Kirchengesangbuchs in Drenther Platt mitgearbeitet, die nächstes Jahr erscheinen wird. Im Literatur-Telefon ist Janny Alberts-Hofman zunächst mit ihrem Originaltext zu hören, dann Herma Knabe aus Emden mit der ostfriesischen Übertragung von „Mei 1940″, bearbeitet von Johannes Diekhoff aus Aurich.

Janny Alberts (Sleen) leest voor via Literatur-Telefon

AURICH— Janny Alberts-H0fman (59) werkt als eerste Nederlandse mee aan de LiteraturTelefon Ostiriesland, een veertiendaags wisselproject van de Autorenkreis aldaar:Tot en met 12 juni is de schrijfster uit Sleen te beluisteren voor die belangstellenden in de streektaal, die vanuit Nederland nummer 09 494911156 draaien, Zij krijgen het verhaal ‘Mei 1940’ te horen, dat vervglgens in een Oostfriese ling van Johannes Diekhoff gezegd wordt door Herma Knabe uit Emden,
Janny Alberts werd gevraagd mee te werken, nadat zij ter gelegenheid van Diekhoffs zeven* tigste verjaardag met andere vrienden en bem kenden aan een literair cadeau had bijgedragen, De jubilaris achtte haar verhaal ‘Mei 1940’ meteen geschikt voor zijn Literatur-Telefon. Ook al, omdat het thema 440245 op 2, 3 en 4 juni centraal staat tijdens een bijeenkomst van een dertigtal noordelingen van weerskanten van de grens in Aurich„
De schrijfster is bestuurslid van het schrift Oeze Volk en publiceert daar ook Bovendien maakt zij. al zeven jaren deel van de werkg•oep, die de publicatie van het Gezan— genboek in een Drentse vertaling voorbereidt, Men hoopt nog dit jaar met dit karwei gereed te zijn, Janny Alberts heeft vier bundels in het Drents en vier in het Nederlands op haar naam staan. De laatste is zojuist uitgekomen: ‘Groei— en naar: het licht’.

Janny alberts eerst van ons kaant veur Literatur-Telefon

AUERK —Veur teerst is aine van ons, van diz’ kaant van gru *us, te heuren veur Literatu.-•relefon Ostfriesland. Tot en mit twaalfden juni kriegen ie, as ie nummer 09 494911156 draaid hebben (en der ook deur hèn komen zollen), Janny Alberts-Hofman oet Sleen aan t apperoat. Op baand vanzulf.
Ze leest heur verhoal ‘Mei 1940’ veur, dat den in n Oostvraize vertoalen van Johannes Diekhoff zegd wodt deur Her ma Knabe oet Emden (mitwaarkster bie d’Ostfriesische Landschaft). Luusteroars kinnen zo mooi Drìnts en Oost vrais mitnander vergelieken en noagoan, hou wied over grup hen ie mit joen streektoal nog oareg te verstoan binnen.
Janny Alberts (geboren in 1929) het nou vaar bundels schreven in t Drìnts en vaar in t Nederlaands. Leste doarvan is krekt oetkomen: ‘Groeien naar het licht’. Ze is al n hail zet bestuurslid bie t tiedschrift Oeze Volk. Vanzulf kin ie heur doar ook in lezen. Boetendes wait ze al zeuven joar mit aal dij anern van deurzetten bie t vertoalen van t Gezangenbouk in t Drìnts. Dit joar nog (hopen ze) zel t kerwaai doan wezen mit t oetkomen van t bouk.
Dat Janny eerste Nederlaandse is, dij mitwaarkt aan Literatur-Telefon, komt deur heur kontakt mit Diekhoff. Dou dij lestens zeuventeg joar wuir, het zai mit n kobbeltje aner bekìnden wat veur hom schreven, as kedo. Heur verhoal gong over tied van vattegvievenvatteg, woar nog aal mor nait over swegen worden kin. Aankom weekènne zel in Auerk ook weer aan dat wederzieds bedere begrip aarbaaid worden. Veur zien Telefon het Diekhoff doarom ‘Mei 1940’ oetkozen. Enne maai 1989 is t ook literatuur zunder grìnzen worden.