Redaktie Oeze Volk januari '68

Redaktie Oeze Volk januari ’68

Redaktie Oeze Volk

Hoofdstraat 48, Gasselternijveen
Telefoon (0 59 99) 22 70

Bank: Ned. Middenstands Bank n.v.
Stadskanaal

Postgiro 805131 ten name van
J. A. Eerelman Stadskanaal

Gasselternijveen,J anuari 68

Beste Mevrouw Alverts-Hofman,

Voor mij op de redaktietafel liggen een serie gedichten en ik kreeg van mijn vrouw het verzoek, jou onmiddellijk terug te schrijven.
Je had al eerder een brief verwacht neem ik aan, maar laten we het zo stellen, beter Iaat dan nooit. In het begeleidend schrijven las ik Ter Uwer beoordeling waarbij dan bedoeld wordt of het werk geschikt is voor Oeze Volk. Ja, dat is niet in een woord gezegd,
Ik moet ze eerst eens op mijn gemak beki jken en vanzelfsprekend lezen.
En gedichten beoordelen is moeilijk werk. Weet je wat het is, kritiek vindt niemand leuk. Ook al is het goed bedoeld. Em… het is ook moeilijk orn iemand te vinden, die objectief gaat beoordelen. Ên dan bedoel ik het in deze zin; Roel Reyntjes kent jou, hij heeft jou werk gezien. Hij is dichter ge— noeg om te oordelen of het goed of minder goed is. Slecht praat ik hier niet over, want jou werk daar zit het wel in. Maar R eyntjes zal vermoedelijk ook zeggen Stuur maar naar Oeze Volk, dan weet je er van.
Aan mij de taak om een oordeel te geven. En ik kan natuurlijk niet weer zeggen, stuur het maar eens weer aan die of die , dan weet je er van.
Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel, al lijkt het misschien wat duistere taal. Kortweg is het; Velen willen geen oordeel geven, omdat ze bang zijn iemand te kwetsen. En dan schuiven ze het door op een ander.
Ik heb niets te schuiven, dus gaan we jou werk onder de Ioupe nemen.
Nu stel ik mij het zo voor; Voor dat ik een plaats, komt het bij jou met aantekening en jij geeft een weerwoord. Slik alles niet als zoete koek, bekijk het goed en oordeel zelf. En als je niet met mij op een lijn staat, bijt rustig van je af. Want een ding is zeer belangrijk, bij alle kritiek och jezelf blijven. Niet denken, hij zal het wel beter weten, nee, aanvoelen en als je het er niet inziet.commentaar geven. Want er is geen mens vol— maakt en ik heb in de praktijk ondervondùl,dat nog altijd geldt, zoveel men— sen.. zoveel zinnen. Een van de wintergedichten gaat mee in het februari nummer. Die korat dus buiten onze bespreking. De rest, ik heb het al gezegd daar gaan we een boon over opzetten. Voel het niet aan als schoolmeesteren, ik ben wel tussen de onderwijzers opgegroeid , naar heb er geen behoefte aan. Binnenkort hoor je dus weer van mij, zet je al vast maar schrap.

Met vriendelijke groet,
Bart veenstra.

P.s. Ik heb het officiele U maar weggelaten.
Als collega’s zal dat hoop ik geen aanstoot geven.

Maandslag Oeze Volk, Naoberpraot veur Drentse lezers, uitgave drukkerij J.A. Eerelman, Stadskanaal