Ria Westerhuis komt met nieuwe bundel M.C. 15-05-2013

Ria Westerhuis komt met nieuwe bundel M.C. 15-05-2013

Ria Westerhuis komt met nieuwe bundel

MEPPEL – In het Grafisch Museum in Meppel is zaterdag de nieuwe bundel van Ria Westerhuis gepresenteerd, getiteld Teugelloos. Dit is, na haar eerste twee bundels in het Drents, haar eerste in het Nederlands.
Na een korte uitleg door Bert Anthonisse van het Grafisch museum over de onverwachte problemen die je tegenkomt bij de productie van zo’n boekje, droeg Ria zelfvoor enige tientallen genodigden en geinteresseerden een paar gedichten hieruit voor. Daarnaast waren er liedjes van de goep die Ria soms begeleidt, The Jetfarm en werden er twee gedichten voorgedragen door de voormalige stadsdichter van Assen, Mischa van Huijstee en door de huidige Meppeler stadsdichter Hayat Ezzeroili. Ria las zelf voor uit haar bundel gedichten uit de afdeling Romantiek, oftewel Verlangen en ook uit de afdelingen Humor en Erodek, afdelingen die goed samen gaan, zo bleek uit het voorgedragen gedicht over een vrouw die zichzelf verandert in een soort chocodip om zich zo te laten aflikken. Maar ook voor serieuzere zaken was er ruimte, zoals bleek uit het ontroerende gedicht over een verre neef, die in de oorlog is gefusilleerd en die een paar uur voor de executie een brief schrijft aan zijn ‘Moesje.’ Westerhuis droeg dit gedicht ook voor tijdens de herdenkingsdienst op vier mei in de Grote Kerk in Meppel. Het stond op 8 mei in deze krant.
Ria Westerhuis draagt vaak voor alom in den lande en dat is te horen. Zij heeft hierin een eigen, melodieuze stijl ontwikkeld. In het Drents is dat nog duidelijker. Ook aan haar nieuwe gedichten is te horen dat aan klankaspecten veel aandacht is besteed. Rijm, alliteraüe en assonantie komen regelmaüg voor, het ritme is vloeiend, op voordracht toegesneden. Voor streektaal of Nederlands heeft zij geen voorkeur. ‘Een gedicht valt mij vaak in via een eerste regel, òf in het Drents òf in het Nederlands,’ vertelt zij aan de telefoon. ‘En dan ga ik daarna daarin verder. Dat gaat vanzelf. Soms zet ik een gedicht over vanuit het Nederlands in het Drents. Maar nooit andersom.’ Haar volgende bundel wordt, denkt zij zelf, weer in de streektaal geschreven.
Ria Westerhuis schrijft veel over de omgeving om ons heen als een soort scherm waarop zich allerlei vaak sensuele zaken voordoen. In sommige gedichten prikt zij daar dan op een verrassende manier doorheen om de lezer een blik te gunnen op de daar achter liggende werkelijkheid, meestal minder florissant, maar in zekere zin ‘werkelijker’ dan wat wij hier voor het scherm als werkelijkheid zien.
De bundel, die geïllustreerd is door de Meppeler kunstenaar Jan van Os en nu nog van een harde kaft is voorzien – later volgt er een commerciële editie met een slappe kaft – is te verkrijgen bij Kunsjtin de Woldstraat en in IJhorst bij verkooppunt Kroko. Op vrijdag 24 mei is er een tweede presentaüe van de bundel bij Articum in de Woldstraat, dan met andere muzikanten en andere voordragers. Naast Ria Westerhuis zelf, uiteraard.

Moment
Zet de tijd stil
laat alles zoals het nu is
verschuif niets
geen millimeter
het glas, de fles
zelfs de vlekken
laat ze
zodat niets verandert
nooit meer
laat ons naalct zijn
met de dagen
jouw liffom het mijne
sprakeloos
als twee wassenbeelden
kijkend naar elkaar

Theo de Jong