Rijksuniversiteit Groningen schenkt Collectie Kocks aan Drents Archief Gez.Blad 11-05-2006

Rijksuniversiteit Groningen schenkt Collectie Kocks aan Drents Archief Gez.Blad 11-05-2006

Rijksuniversiteit Groningen schenkt
Collectie Kocks aan Drents Archief

ASSEN – Het materiaal dat dr. Geert Kocks (1936-2003) heeft verzameld voor het Woordenboek van de Drentse Dialecten gaat naar het Drents Archief in Assen. De collectie was eigendom van de Rijks univeisiteit Groningen omdat het woordenboek is gemaakt in opdracht van het Nedersaksisch Instituut van de Faculteit der Letteren. Het Drents Archief, Drentse Taol en de universiteit willen de collectie voor een breed publiek toegankelijk maken. De verzameling omvat zeventien kasten met kaartenbakken en veel ander materiaal dat vanaf de jaren zestig door Geert Kocks en zijn medewerkers bijeen is gebracht. Het gaat bijvoorbeeld om geluidsopnamen met dialecten uit heel Drenthe en vragenlijsten die door honderden vrijwilligers werden uitgezet. Ook de gegevens van Jan Naarding, die al met het verzamelen van Drentse woorden was begonnen, maken deel uit van de collectie. Slechts een deel van het materiaal is uiteindelijk in het woordenboek opgenomen. Zowel de Rijksuniversiteit Groningen als het Drents Archiefvinden dat de Collectie Kocks in Drenthe thuishoort. Ook de Provincie Drenthe hecht veel waarde aan de collectie. De universiteit heeft daarom besloten de verzameling aan het Drents Archief te schenken. De kasten en dozen zijn inmiddels naarAssen overgebracht, waar ze in een geklimatiseerde depotruimte worden bewaard.
Geert Hendrik Kocks was tot 1998 als dialectoloog en lexicograafverbonden aan het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1969 kreeg hij de opdracht een Woordenboek van de Drentse Dialecten samen te stellen. Het project werd in 1997 met het verschijnen van het laatste deel afgesloten. Geert Kocks overleed in 2003 in Zuidlaren.