Roel de Lange overleden

Roel de Lange overleden

Roel de Lange overleden

Geslagen in het vervullen van zijn plicht, gevallen bij een verkeerscontrole, is onverwachts Roel de Lange uit dit leven weggerukt. En wij, zijn vrienden, staan verbijsterd: wat hebben wij niet verwacht van deze laat ontbotte, veelbelovende 47-jarige.
Van zijn kwaliteiten als politieman getuigt zijn mooie, snelle carrière; van zijn gaven als Drentse schrijver en voordrager weet ieder die luistert naar de R.O.N.O.
Zijn scherpe opmerkingsgave, zijn diep menselijke karakter, zijn medeleven met zijn naaste, maakten zijn literaire gaven tot een kostbaar bezit. Het beste wat in hem was, heeft hij geuit in zijn kinderboeken, vooral in zijn „Met de trekvogeltjes op reis”. Zijn dialectwerk bleef tot nog toe beperkt tot schetsen en taferelen als in „Verhalen over ‘t Zudenveld en heur bewoners”.
Met een hart vol liefde voor het Drentse land en een hoofd vol toekomstplannen deed hij, dat hem te doen plicht was en roeping. Het harmonisch samengaan van beide is ons gebleken uit de vertellingen van de dorpSveldwachter Schultink. Een benijdenswaardig mens
Plotseling is de stem het zwijgen opgelegd, die wij zo graag mochten horen om de warme klank. Wij hebben te berusten in het gebeurde, maar wij begrijpen het niet. Zijn nagedachtenis is onze Drentse Schrieverskring dierbaar, JAN NAARDING

Vrienden van het Museum schonken twee schilderijen
Onlangs kwam de raad van begunstigers van de „Stichting vrienden van het Provinciaal Museum van Drenthe”in Assen bijeen, bij welke gelegenheid aan het museum twee kunstwerken werden aangeboden, namelijk het moderne schilderij „Zuidlaardermarkt” van de Groningse schilder Jan van der Zee en een schilderij van Pieneman, dat de latere koning Willem II te paard voorstelt. Het eerste werk werd gereproduceerd op de omslag van „Drenthe” (oktober 1958), het tweede is hieronder afgedrukt.