Roel Reijntjes- Pries uitgereikt aan echtpaar Hadderingh M.C. 25-09-2006

Roel Reijntjes- Pries uitgereikt aan echtpaar Hadderingh M.C. 25-09-2006

Roel Reijntjes-Pries uitgereikt aan echtpaar Hadderingh

DALEN — Tijdens een jubileumbijeenkomst van het maandblad Oeze-Volk is zaterdag voor de tweede keer de Roel Reijntjes-Pries overhandigd. De prijs is toegekend aan eVëëffStra en postuum aan haar man, de bekefide Drentse schrijver Bart«Veenstra; pseudoniem van Lambertus Hendrik Hadderingh. Beide hebben sinds 1966 de redactie en administratie verzorgd van het Drentstalige maandblad.

Oeze volk
Tijdens de bijeenkomst hebben verschillende sprekers aandacht besteed aan het verleden (1956-2006) en de toekomst van het maandblad. Oeze Volk is net als de andere streektaalorganisaties momenteel betrokken bij de ontwikkeling van het Huus van de Taol; een samenwerkingsverband van onder andere Drentse Taol, Het Drentse Boek en Oeze volk. Burgemeester drs. R. Munniksma ontving van voorzitter Wim Oosting twee jubileumuitgaven.
Een driedubbeldikke aflevering van een speciaal jubileumnummer van Oeze Volk en het eerste exemplaar van het boek ‘Lachen dôt niet zeer’, een selectie van de leukste ‘snipsnaorderijen’ uit 50 jaargangen van het maandblad. Het boek is voor € 9,95 bij de boekhandel of via Oeze Volk
(maandbladoèzevolk@planet.n1/0599-512270).

Project
Deze jubileummiddag maakt onderdeel uit van een groter jubileumproject: ‘Vieftig jaor streektaol bij ‘t pad’. In de loop van dit jaar verschijnt een Drents Luusterboek en zal een tentoonstelling over streektaal en alle streektaàlorganisaties een jaar lang door Drenthe toeren. Ook worden vier grote reBoek en Oeze Volk. gionale streektaalavonden geBurgemeester drs. R. Mun- organiseerd.