Roel Reijntjes We worden miskend door het genootschap Dr. en Ass. C. - Hgv. Dagblad 18-01-1973

Roel Reijntjes We worden miskend door het genootschap Dr. en Ass. C. – Hgv. Dagblad 18-01-1973

ROEL REIJNTJES : WE WORDEN MISKEND DOOR HET DRENTS GENOOTSCHAP
Schrieverskring voelt zich in de hoek gedrukt

BEILEN. Roel Reijnties spreekt heel openhartig gijn grote bezorgdheid uit over de toekomstige positie van de Drentse Schrieverskring in het bestuur van Drents Genootschap, de Cuiturele Raad van Drenthe.

Er is een staturenwijziging op komst, en het beklemt de Drentse schrievers, dat in bet algemeen bestuur van het Genootschap negen leden zitting zullen hebben de verschillende sectoren van het oulturele leven, maar dat daarin de Drentse Schrieverskrlng niet aan bod komt. Een van die leden moet komen uit de sector
„toneel en literatuur”, waarbij dan de Drentse Schrieverskring is ondergebracht.
De mogelijkheid is dus aanwezig, dat er een vertegenwoordiger komt van het toneel en dat de schrievers niet vertegenwoordigd zullen zijn zoals altijd wel het geval is geweest.
Dat is gewoon een miskexming van ons door de ontwerpers van de conceptstatuten, waarover de dertienhonderd persoonlijke leden van het Drents Genootschap zullen worden gehoord op hoorzittingen die gehouden op 30 januari in Assen, op 1 februari In Emmen en op g februari in Hoogeveen.
Miskenning, terwijl de Drentse Schrieverskring vorige week nog zo’n succesvolle en drukbezochte bijeenkomst heeft gehouden in het Ontvangershuis in Assen, en ook terwijl de Schrieverskring dit Jaar twintig jaar geleden werd opgericht en zijn eigen vignet heeft gegeven aan de Drentse leefgemeenschap.

„’t is net, of men ons verdrukken wil: Ik geloof ook, dat men dat wilt”zegt de schrievende volmacht van de Schrieverskring, een conclusie trekkend uit zijn eigen veronderstelling. „Men ong altijd. Dat komt omdat gewone Drenten willen blijven en een import zijn, die probeert boventoon te vœren.”

De Drentse Schrieverskring bestaat 18 februari twintig jaar, een feit dat alleen in intieme kring zal worden herdacht. Doel was in 1953 de Drentse schrievers te bundelen. De eerste leden waren Harm Werners, Jan Naar. ding, Gerrit Wilmss Hans Heyting en Gerrit , Kuipers. Later kwarnen ook Anne de erbij en Johan Hidding en Roel Reijntjeg zelf.
De behœfte was er om contact met elkaar te hebben van uit de sociëteitsgemeenschap.
Er zijn nu vijfentwintig werkende leden waaruit vijftien jaar geleden is voortgekomen de oprichting van het mamdblad „Oeze Volk, naoberpraot veur Drentse lezers”, dat nu 2700 abonnees heft. Leden van dé kring schreven Drentse toneelstukken die volle zalen trekken en in staat blijken een geweldige sociale ontroering bij het publiek op te roepen.

De Drentse Schrieverskring heeft de contacten opgeleverd, die de dialectoloog dr. G. H. Kocks nodig had voor de samenstelling von zijn Drents, Woordenboek. Vanuit de Schrieverskring is de impuls gekomen voor de oprichting van de Commissie Drenten in de Vrômde, die de buiten de provincie wonende Drenten bij elkaar houdt en de provincie in den vreemde representeert. Heel belangrijk vindt Roel Reijntjes verder, dat acht leden van de Schrieverskring lezingen houden en voordrachten geven voor de platteandsvrouwen, de bejaarden en in de toekomst ook zullen gaan deelnemen aan het vormingswerk om deze mensen tot de literatuur te brengen.

Op al deze terreinen is het Drents Genootschap achter gebleven, meent de heer Reijntjes. De contacten, die Willy van Hemert. nodig had voor de verfiling van Bartje zijn niet via et Drentse Genootschap gelegd, maar zijn gekomen uit kring van de Drentse schrievers en Oeze Volk. De Drentse Schrieverskring heeft de basis gelegd voor de twee-jaarlijkse Drentendag, die op 11 mei 1974 in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren zal worden gehouden en weer een spontane manifestatie belooft te worden van de Drentse inbreng in het Nederlandse geheel.

De Drentse Schrieverskring zal medewerking verlenen aan de tweede Hoesholdert, die op 30 maart in het Hoes vm Hol-an zal worden geh’*lden en waarvoor Willy van Hemert met zijn hele cast zal worden uitgenodigd voor een tegenvisite in echt Drentse stijl. Deze mensen zijn ondersteboven geweest en ontroerd van de naoberschap, die zij hier in Drenthe hebben ondervonden. Willy van Hemert en zijn vrouw Caroline Kaart zijn zo getroffen door de gastvrijheid waarmee men hen hier is tegemoetgetreden, dat zij besloten hebben een huis.ie te kopen om hier vaker te kunnen komen.

Zo ontwikkelt de Drentse Schrieverskring diverse activiteiten, maar het bestuur bestaande uit Hans Heyting, Gerrit Kuipers en Roel Reijntjes voelt zich allesbehalve gerust over wat er gebeurt binnen het Drents Genootschap, omdat he Drentse accent daarin volge hen de laatste tijd onvoldoend tot gelding komt.