Roman van Gerard Nijenhuis op internet D.G.D. 27-03-01

Roman van Gerard Nijenhuis op internet D.G.D. 27-03-01

Roman van Gerard Nijenhuis op internet

Van een onzer verslaggevers

GIETEN – Voor het eerst zal een roman van een Drentse schrijver in zijn geheel op internet te lezen zijn. Het betreft het in 1979 voor het eerst uitgegeven boek HETJAAR VAN DE OOIEVAAR van de in Bronneger woonachtige Gerard Nijenhuis.

Het boek wordt als een feuilleton in 31 delen gepubliceerd op een internetsite over het oude Gieten. De in Amsterdam woonachtige Henk Alting begon in 1998 met deze site, omdat hij een idee zocht om te experimenteren met het aanbieden van informatie via het internet. Hij verzamelde al enige jaren oude ansichtkaarten van zijn geboortedorp en het leek hem een leuke gelegenheid om deze kaarten met verhaaltjes erbij te publiceren. De site, die ruim tweejaar bestaat, is enorm in omvang gegroeid. Omdat vele huidige en vroegere inwoners van Gieten bijdragen leveren aan deze site, draagt het de toepasselijke naam: Het collectieve geheugen van Gieten. Gerard Nijenhuis heeft iets gemeen met Henk Alting: ook hij is geboren en opgegroeid in Gieten.
Het boek Hetjaar van de ooievaar speelt zich afin een Drents dorp In de jaren dertig van de vorige eeuw. Een dorp dat gebukt gaat onder de landbouwcrisis, de opkomst van de boeren protestbeweging Landbouw en Maatschappij, de dreiging van het nationaal-socialisme in buurland Duitsland en dat binnen dit decor bovendien te maken heeft met de alle- daagse haat en nijd tussen de dorpsbewoners zelf. Opmerkzame lezers uit Gieten zullen ontdekken dat vele Gieter locaties en dorpsgenoten onmiskenbaar model hebben gestaan voor locaties en romanfiguren in het boek. Het is daarom dat het gepubliceerd wordt op de Gieter Internetsite.
Het boek is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in regionale en lokale geschiedenis. Ook vele van buiten afkomstige inwoners van Drenthe kunnen een goed beeld krijgen van gebeurtenissen en gebruikelijke omgangsvormen in een gemiddeld Drents dorp van ongeveer zeventig jaar geleden.
De eerste aflevering zal worden geplaatst op 3 april. De roman is op het volgende adres te vinden: www.heal.demon.nl-/nijenhuis.htm