Rondje Drenthe N.v.h.N. 16-02-'93

Rondje Drenthe N.v.h.N. 16-02-’93

Erotiek in ’t Drents: kan dat?

De erotiek waart door de Drentse letteren. Zaterdag werd in de Drentse Schrieverskring met overgave over dit thema gedebatteerd. Aanleiding was een opmerking van gastspreker Rein van der Sleen, chef Drenthe van het Nieuwblad van het Noorden. Hij zei dat erotiek in de Drentse streektaal eigenlijk niet kan. Prompt ontstond er een pittige discussie. Allerwegen kreeg Van der Sleen te horen dat in het Drents àlles kan ‘-en dus ook erotiek. De zaak is actueel omdat het nieuwste nummer van het Drents-literair tijdschrift Roet geheel in het teken van de erotiek staat. Van voor naar achteren is het blad vol geschreven met erotische verhalen, alle van de hand van schrijver/publicist Gerard Stout uit Ten Boer. In Drentse letterkundige kringen heeft dit nogal voor consternatie gezorgd.
De reacties lopen uiteen van ‘prachtig’ tot ‘schunni€. Sommigen vinden dat het toch maar knap is, dat Stout de talloze variaties in ‘s mensen liefdesleven niet alleen allemaal kent, maar ze ook nog in het Drents kan benoemen. Daar tegenover staat de mening dat juist die overdaad het werk een beetje saai maakt en ook, dat de verhalen op onderdelen eerder naar pornografie neigen dan naar subtiele erotiek. De namen van de hoofdpersonen zijn ontleend aan die van een groot aantal bestaande Drentse schrievers. Hier hebben velen zich buitengewoon aan geër-
gerd. “Maar – ja, er zijn óók schrievers die juist ontstemd zijn dat ze niet worden ge-
noemd” geeft Stout de heersende verdeeldheid aan. Hij heeft mooie reacties gehad, maar ook hebben abonnees bij hem het tijdschrift opgezegd.
Voorzitter Lukas Koops van de Drentse Schrieverskring is wel ingenomen met de erotische exercities uit Ten Boer. “Je hoeft het niet eens te zijn met inhoud van de verhalen -op onderdelen ben ik dat ook inderdaad niet- maar het is tenminste weer iets nieuws binnen het Drentse wereldje. En nieuwe initiatieven zijn goed; ze brengen leven in de brouwerij.” Schrijver Gerard Stout zegt zelf ook, dat die gedachte voor hem de belangrijkste drijfveer was. “Liever schrijf ik over meer serieuze dingen. De erotische verhalen in Roet zijn voor mij een soort vingeroefening. Maar erotiek in ‘t Drents, op deze manier, dat is nieuw.” De redactie van Roet heeft overigens, voortbordurend op de trammelant die is ontstaan over de verspreiding van de Playboy onder Nederlandse militairen in het voormalige Joegoslavië, minister Ter Beek van Defensie aangeboden ook Roet onder de soldaten uit te delen
De bijeenkomst zaterdag van de Drentse Schrieverskring ging eigenlijk over het fenomeen van De Column. Diverse Drentse schrijvers hebben zo’n geschreven of gesproken column. Ook het Nieuwsblad (Klaas Kleine, dr. Geert van Bunen, Albert Timmer, Cor Rodenburg, Erik Harteveld) en daarom was Rein van der Sleen uitgenodigd over dit onderwerp een lezing te houden. “Een co lumn is de spiegeUvan 4e: me-, ning” .zei de Drentse “en binnen de normen svarv eeu. zonde moraal moef een columnist alle vrijheid krijgen. De waarde van een column neemt toe naarmate de opinie hierin, afwijkt van het gangbare.” Van der Sleen vindt dat in columns van Drentse schrijvers te vaak nog de terughoudendheid die de Drenten kenmerkt, aanwezig is. Aangenaam verrast was hij dan ook door de sfeer, die zaterdag de discussie met de schrijvers kenmerkte. “Die was heel plezierig, open en eerlijk. Heel ònDrents, zou ik bijna zeggen.”