SCHEPERS ERF TAOLTUUN

Haost

Dichteres Janny Bruins uit Rolde beperkt haar onderwerpen
niet tot de eigen provincie. Uit Maandewark dit actuele voorbeeld daar van.

In de haost ofreizen naor beter

Kop vol zôrgen in kleine tas

Boot mag naom niet draogen

Hoopvolle tocht in zak en as

Veul te duur vluchten naor veurspoed

Hoop in puten op volle zee

Nei laand komp aal naoder

Haost niet te bevatten idee