Schrieverskring herdenkt N. v.h.N. 23 -01-'76 en Plechtigheid voor ere-burger van Gieten en lid Schrieverskring Ass. Crt. 23-01-'76

Schrieverskring herdenkt N. v.h.N. 23 -01-’76 en Plechtigheid voor ere-burger van Gieten en lid Schrieverskring Ass. Crt. 23-01-’76

Schrieverskring herdenkt.

De Drenste Schrieverskring heeft gisteren op een bijeenkomst in Klein Hiddingshof in Gieten de schrijver Ben van Eijsselstein herdacht. Professor Prakke droeg voor uit zijn studie over Van Eijsselstein, die in 1950 op zijn 48e verjaardag ere-burger van Gieten werd. In zijn jeugd bracht hij veel tijd door in Gieten, waar zijn ouders een tweede woning hadden; in de oorlog vond de auteur er veilig onderdak bij de familie Vorenkamp, en schreef er enkele romans over Drenthe.

Plechtigheid voor ere-burger van Gieten en lid Schrieverskring
Ben van Eysselsteijn in Klein Hilbingshof piëteitvol herdacht

Van een onzer verslaggeefsters

GIETEN – Ere-burger van Gieten, lid van de Drentse Schrieverskring, winnaar van de culturele prijs van Drenthe in 1955 en in 1958 geridderd in de orde van Oranje Nassau. Een paar grepen uit het leven van de auteur Ben van Eysselsteijn die in 1973 overleed.

De Drentse Schrieverskring hield te zijner nagedachtenis, op de verjaardag van de schrijver, gistermiddag in Klein Hilbinghshof in Gieten een bijeenkomst.

Professor H.J. Prakke schreef op verzoek van de Maatschappij der Nederlandse Letteren in Leiden een levensbericht van deze auteur. Het werk wordt in het eerstvolgende jaarboek van de maatschappij geplaatst.
Als primeur las professor Prakke zijn werk gistermiddag voor.
Hans Heyting droeg enkele balladen en ander werk van Van Eysselsteijn voor.
Gerard Nijenhuis haalde herinneringen op uit de ‘Gieter jaren’, van de auteur.
Ben van Eysselsteijn bracht verschillende toneelstukken, novellen, romans en gedichtenbundels op de binnen- en buitenlanse markt. Ruim 35 jaar was hij verbonden aan de Haagse Courant als kunstcriticus.

De ouders van Van Eysselsteijn kochten door de ziekte van zoon Ben, malaria-aanvallen, een tweede huis in het bosrijke Gieten, “Een Drent uit heimwee en verlang”, zo voelde hij zich”, vertelde professor Prakke. Verschillende keren koos Van Eyseelsteijn Drenthe als decor in zijn verhalen en gedichten.
Op deze bijeenkomst was ook mevrouw C.J. van Eysselsteijn-Biekart uit Sliedrecht naar Gieten gekomen. Verder waren er verschillende vrienden van de overleden auteur aanwezig.
Terwijl ook het college van B en W van Gieten en gedeputeerde Hollenbeek Brouwer in ‘Klein Hilbinghshof’ waren.