Schrieverskring sluit tiidperk af

AFSCHEID VAN OUDGEDIENDEN

Van onze verslaggever Henk ten Oever

BALLOO — Ook al werd het niet met zoveel woorden gezegd:
voor een goed verstaander moet het gisteravond echter duidelijk zijn geweest,
dat de Drentse Schrieverskring, tijdens een bijeenkomst in het Schepershoes van
Balloo, een tijperk voorgoed heeft afgesloten. Een tijdperk, dat moeilijk te
definiëren valt, omdat de Drentse Schrieverskring tot nu toe altijd in vrij
besloten kring opereerde. Maar wie weet dat gisteravond officieel afscheid werd
genomen van de volmachten Gerrit Kuipers, Jan Weggemans, Peter van der Velde en
Roel Reyntjes, moet wel haast tot de conclusie komen dat de Drentse
Schrieverskring een andere koers gaat varen. Verandering van de wacht betekent
tenslotte veelal, dat niet alles bij het oude blijft.

Hoe die toekomst er uit gaat zien voor de Drentse
Schrieverskring moet nog bezien worden. Maar, om een uitdrukking van de nieuwe
voorzitter-volmacht Gerard Nijenhuis te gebruiken: „De accenten zullen wat meer
verlegd worden. We willen meer naar buiten treden. ”

Eén ding maakte Nijenhuis wel duidelijk. Het nieuwe
volmachten-bestuur wil in geen geval een breuk binnen de Drentse
Schrieverswereld tussen de, om het simpel te zeggen, oudgedienden en de jonge
garde. De angst dat er een breuk zou komen, heeft wel degelijk gespeeld toen de
vier scheidende volmachten afhaakten. zo bevestigde Nijenhuis. „Maar wij willen
als nieuw bestuur de onderlinge band juist zo goed mogelijk. Verschillende
meningen over de gang van Zaken moeten echter mogelijk blijven. In het verleden
waren we te bang voor kritiek.’ ‘

Van een radicale koersverandering zal, zo zei Nijenhuis,
dan ook geen sprake kunnen zijn. De „accentverschillen” zullen in eerste
instantie echter veeleer liggen op het terrein van de te ontplooien
activiteiten. De plannen, die tot nu toe zijn uitgebroed, omvatten onder meer:
het in groepsverband bespreken van elkaars werk, het schrijven in het Drents
daadwerkelijk stimuleren, de streektaal binnen het onderwijs bevorderen onder
meer door als Drentse Schrievers naar de scholen toe te gaan en praten met Tweede
Kamerleden uit Drenthe over de regionale cultuurpolitiek en hen duidelijk maken
wat de Schrieverskring doet en graag wil.

Kuipers, Weggemans, Van der Velde en Reyntjes werden door
de nieuwe voorzitter geprezen voor het vele werk, dat ze jarenlang voor de
Schrieverskring hadden gedaan. Alle vier kregen als aandenken voor dit werk een
collage met gedichten of korte teksten van bijna alle leden van de
Schrieverskring. „Een gloepens mooi ding,’ ‘ zo verwoordde Weggemans de
gevoelens over het cadeau.

“Kwetsend”

Gerrit Kuipers waarschuwde er echter voor, dat de Drentse
Schrievers niet op de „kwetsende” toer moeten gaan, zoals twee weken
gebeurde in het anonieme en in het Drents geschreven blad „Oes Roet”.
Daarin werden diverse Drentse Schrievers op ironische wijze op de hak genomen.
Kuipers: „Het is jammers dat anderen op een zo pijnlijke manier getroffen
worden. Dat moet achterwege blijven.

De nieuwe volmachten moeten dat voorkomen, want anders
wordt er wel een klein atoom-bommetje onder de Schrieverskring gelegd en dat
zou jammer zijn.’’

Nijenhuis vond, dat de inhoud van „Oes Roet” niet al
te serieus moest worden genomen. „Ik heb er smakelijk om gelachen. In ieder
geval is het een teken, dat er leven is in de Drentse Schrievers-brouwerij,’’
zo luidde zijn reactie.