Sjarlefrans Eerder was alles beter D.v.h.N. 19-05-2015

Sjarlefrans Eerder was alles beter D.v.h.N. 19-05-2015

Sjarlefrans

Eerder was alles beter

Lestdaogs las ik weer een tekst van eein die beweren wol dat eerder alles beter was. De jeugd van tegenwoordig hef gién respect meer veur oldern en wet niks van ‘normen en waarden’, zo schreef e. Klaogen over de jeugd van tegenwoordig is van alle tieden, De Griekse filosoof Plato zee ‘t al in de viefde eeuw veur Christus: „Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe, heeft slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen.”Plato zien leer- ling, Arisioteles, dee der honderd jaor laoter nog een scheppie bovenop: „De jeugd is opvliegend en tegendraads, ze tiranniseren hun opvoeders en leermeesters.”
Ok in de Middeleeuwen wôr der zegd dat de jeugd niet deugen wol. Zôlfs in de Drèentse roman Harm, boerenlèven an de Riest van dik tachtig jaor leden steeit ‘dat ‘t jonge volk van now niet is zoas in oenze jonge tied’.
Mor gooud, ik heb te maoken met Olde klaogers in mien eigen tied en die binnen meeisttied nog net wat Older as mij. Die waren jong in een tied dat zowat elkeneein ‘s weekends met draank op aachter ’t stuur zat, dat roken een teeiken was van mannelijkheid, dat ‘t niet vrumd was daj met een mes op zak leuipen en daj een jong oet een aander dôrp een pak op pèens gaven as hij een wichie oet joen dôrp versieren wol. Nee, ‘t kan mor zo ies weden; eerder was alles beter.