Sleen wil de streektaal bewaren 1988

Sleen wil de streektaal bewaren 1988

Sleen wil de streektaal bewaren

SLEEN — „De streektaal is een taal van de mensen zelf. Die moeten we bewaren en het is dan ook zeer belangrijk dat de streektaal steeds opnieuw onder de aandacht van de mensen wordt gebracht”. Dit zei burgemeester D. Appeldoorn van Sleen _zaterdagmiddag in het gemeentehuis van Sleen, waar hij het twaalfde gedicht uit de serie ‘Gedicht van de maand’ kreeg aangeboden. De serie is opgezet door het Project Drentse Taal en Cultuur van het Drents Genootschap. Het gedicht Stilte werd geschreven door mevrouw J. Alberts-Hofman uit Sleen, reden waarom de aanbieding in het Slener gemeentehuis werd gehouden. „In de streektaal kunnen de,
dingen vaak zonder veel om haal worden gezegd en daarom wordt de streektaal ook door iedereen goed begrepen. Bovendien hoef je er geen half uur over te doen om iets te zeggen, wat ook in een minuut kan. De
streektaal is van en hoort bij de mensen en daarom is het belangrijk dat er steeds meer aandacht amwordt besteed”, zei Appeldoorn, De burgemeester zei verder dat ook het gemeentebestuur van Sleen de streektaalzeerwaardeert en bewaren wil en dat er daarom ook op de scholen aandacht aan moet worden besteed. „In het onderwijsbeleidsplan dat op stapel staat, zal dan ook aandacht aan de Drentse streektaal worden besteed, opdat de Slener scholen in de toekomst meer met de streektaal gaan doen, dan nu het geval is”, aldus Appeldoom die met de onthulling van het gedicht Stilte ook een kleine expositie van de andere elf gedichten, verluchtigd met foto’s van Albert Brunsting, opende. Bovendien was er een tentoonstelling van boeken, ingericht door de stichting Streekeigen Sleen,
Oud-burgemeester mr. J. Siderius, voorzitter van deze stichting, zei verheugd te zijn dat de stichtingazich bij de tentoonstelling mocht aansluiten. Als dank voor depositieve houding van het gemeentebestuur werd een gedicht terere van het vijftigjarig beStaan van het gemeentehuis, namens de stichting aangeboden door de schrijver/dichter Gerrit Kuipers uit Sleen.

EXPOSITIES IN HET
GEMEENTEHUIS VAN SLEEN
In het gemeentehuis van Sleen is momenteel een 12-tal Drentse ‘gedichten-van-de-maand’ tentoongesteld. Zaterdag j.l. werd dit twaalftal gecompleteerd met het gedicht ‘Stilte’ van de plaat selijke dichteres mevrouw J. Al berts-Hofman. Alle gedichten gaan vergezeld van een kunstfoto van Albert Brunsting uit Ruinerwold. Dit zijn prachtige sfeerfoto’s, welke zijn geïnspireerd. op de inhoud van de gedichten.
Tevens is in het gemeentehuis een expositie ingericht van boeken en tijdschriften, waarin geschreven is over Sleen: Sleen in de literatuur. Deze laatste expositie is een initiatief van de Stichting Streek” eigen Sleen. Een en ander is vrij te bezichtigen tijdens de kantooruren tot en met. 28 oktober 1988.

NB: Deel gedicht van de maand tekst niet compleet dus niet overgenomen.