Smakker miethond hiepenkriet hoepsie Literatuur D.v.h.N. 26-05-2012

Smakker miethond hiepenkriet hoepsie Literatuur D.v.h.N. 26-05-2012

Smakker, miethond, hiepenkriet, hoepsie

LITERATUUR
Door Joep van Ruiten

Met het verdwijnen van de papieren Tzum wordt de spoeling nog dunner, wat betreft de literaire tijdschriften uit Noord-Nederland. Roet houdt stand, al verschijnen er soms nummers waarbij je gramietig denkt: zou het niet beter zijn als het Tijdschrif Roet. VoorDrents Letterkundig De voorjaarseditie — 34ste jaargang! – opent met een voorwoord waarin demissio-
nair minister Liesbeth Spies voor lillik wicht wordt uitgemaakt, omdat ze zo dom is geweest het Nedersaksisch niet voor te dragen voor erkenning onder deel III van het Europees handvest voor regionale talen. Het is tekenend dat de redactie daarna overgaat tot de orde van de dag, en geen schriftelijke actie onderneemt dit besluit aan te vechten. Middels een vlammend essay bijvoorbeeld, onderbouwd met argumenten. Enfin, naast de gebruikelijke gedichten dit keer zes lange prozastukken; van Gerard Stout, van Leny Hamminga, twee van de nijvere Tonko Ufkes en twee van Lukas Koops. De laatste verrast met een komische, erotische vertelling gesitueerd op de redactievloe•r van RTV Drenthe, waar blijkbaar geen plaats is voor passie en lust. De eerste met een melancholiek tafereel op het treinstation, waar wel plaats is voor passie en lust. Tot slot een oproep een kort verhaal te schrijven met Drentse woorden waarmee je iemand te kijk kunt zetten: smakker, miethond, hiepenkriet of hoepsie.

Tiedschrift jaar 2012 Uitgever Het werd samengevoegd met Drentse Boek Prijs 3,50 Maandewark Oeze volk? euro (32 blz.)