Spetterend amusement in de streektaal D.v.h.N. 01-02-2000

Spetterend amusement in de streektaal D.v.h.N. 01-02-2000

Spetterend amusement in de streektaal

Streektaal leeft. Er is tegenwoordig verrassend veel belangstelling voor de dialecten. Zeker ook in Groningen en Drenthe, die behoren tot het Nedersaksisch taalgebied. In Emmen wordt 6 maart het Streektaalfestival !Reur! gehouden. Meer dan twintig acts komen voorbij. Dagblad van het Noorden besteedt de komende weken op deze plaats aandacht aan het evenement, dat vele aspecten van de streektaal, zeker ook de muzikale, een podium biedt.

Door jan Wierenga

EMMEN Streektaal is thuis zijn; streektaal is identiteit. Voor Bert Kamping (38) uit Emmen, muziekdocent, zanger, muzikant, is streektaal belangrijk genoeg om er een heel festival aan te wijden: !Reur!, zaterdag 6 maart in Emmen. Het wordt een breed opgezet evenement met proza, poëzie, veel muziek, toneel, een snuif wetenschap, gesprekken aan de stamtafel, een streektaalquiz en workshops. Vandaag zetten we eerst een aantal zaken uit vorige publicaties nog eens op een rij.
Initiatiefnemer van het Streektaalfestival !Reur! is Bert Kamping, geboren in Erm en op vele fronten actief in de muziek, onder meer door de laatste jaren twee cd’s in de streektaal uit te brengen. “Ik druk mij graag uit in de streektaal, ook in het dagelijks leven. Streektaal slaat bruggen, je raakt sneller met mensen vertrouwd en je krijgt meer voor elkaar. En ik vind het mooi als je aan mensen kunt horen waar ze vandaan komen.” Bert Kamping was op zoek naar nieuwe impulsen, naar iets wat nog niet eerder was gedaan: een groot, veelomvattend, breedgeprogrammeerd streektaalfestival. Zo ontstond het Festival !Reur!, te houden in Emmen; in het hart van het Nedersaksisch taalgebied, van ruwweg Gro ningen tot de Achterhoek,
met zijsporen naar het Duitse grensgebied en de Friese Stellingwerven. Het festival
wordt gedragen door het Drentse streektaalinstituut Huus van de Taol, Bibliotheek
Emmen, muziekproductiebedrijf Vocal Music in Emmen en theater De Muzeval in Emmen. Het festival speelt zich af over twee hoofdlocaties: ‘s middags de centrale bibliotheek, ‘s avonds De Muzeval, met veel muziek. In een aantal cafés is ‘s middags ook al muziek: Brasserie (Van Wieren), Fransche Kroon (Erik Harteveld Bluesband), Rue dc la Gare (Harry Niehof) en Groothuis (Klaas Spekken). Dagblad van het Noorden heeft nauwe banden met het festival: de jaarlijkse streektaalprijs van de krant wordt in het middagprogramma van !Reur! uitgereikt. Wat kan de festivalbezoeker verwachten? Bijvoorbeel( veel muzikale reurigheid uit Groningen, Drenthe, PlattDuitsland, Overijssel en Fries land . Amusement met onder anderen Alex Vissering, Harr en Roelof, Voorheen De Bende, Erwin de Vries, Egbert Meyers, Margaretha Kleine, Nedersaksisch Vocaal Ensem ble, kinderkoor Ozewiezewo ze. Voorts (‘s middags) onder meer literatuur, workshops, discussies, lezingen en voordrachten. In de eerste week van maart — Meertmaond Dialectmaond – zijn er bovendien in heel Drenthe speciale !Reur!-bijeenkomsten. Info: www.reur-festival.nl.