Statenlid zou gedreigd hebben met intrekken subsidie ROET N.v.h.N. 17-06-1994

Statenlid zou gedreigd hebben met intrekken subsidie ROET N.v.h.N. 17-06-1994

Statenlid zou gedreigd hebben met intrekken subsidie ROET

Van onze verslaggever Piter Bergstra
LIEVEREN Volgens redacteur Martin Koster van het Drents literair tijdschrift ROET heeft het statenlid Henk Jeurink hem anderhalf jaar geleden telefonisch gedreigd met intrekking van subsidie uit boosheid over de als satire bedoelde aflevering ‘Eroetiek’ van het blad. “Hij heeft een half uur zitten razen en tieren en het woord subsidie tot drie keer toe in dreigende zin genoemd”, aldus Koster, die dit vertelt tijdens een gesprek met deze krant naar aanleiding van het vijftienjarig bestaan van ROET. “Ik dacht, als je die invloed hebt moet je’t maar doen”.
Zijn mederedacteur Jan Veenstra: “Ach, Henk is wat kort voor de kop. Ik heb niet de indruk dat hij zijn dreigement wilde uitvoeren, het was een wat mallotige eerste reactie”. Maar de PvdA-er heeft daarna niet een tweede keer gebeld om te zeggen dat hij wat te hard van stapel gelopen was.
Koster: “Het is toch misbruik maken van z’n positie”.
Jeurink, gevraagd om een reactie, ontkent niet dat hij de provinciale subsidie voor ROET ter sprake heeft gebracht. “Maar dat was één zin uit een heel gesprek. Ik heb gezegd dat de subsidie verstrekt wordt met een bepaald doel, dat er niet uit bestaat om elkaar te beledigen. ROET krijgt subsidie om nieuwe schrijvers te stimuleren en dat gebeurt steeds minder
ROET, een uitgave van de stichting Het Drentse Boek, ontvangt jaarlijks vierduizend gulden subsidie van de provincie. ‘Eroetiek’ , het winternummer 1992/1993′, was geschreven door redacteur Gerard Stout. Koster en Veenstra vertellen, dat het de bedoeling was een literair relletje te creëren.
“Om de gemoederen wat in beweging te brengen en te voorkomen dat het hier in slaap sukkelt”. Stout beschreef een groot aantal erotische excercities. Op voorstel van de andere redactieleden heeft hij volgens Koster en Veenstra de aanvankelijke namen voor zijn verhaalpersonages vervangen door voornamen van bekende personen uit de Drentse literaire wereld. Zo verschenen ook ‘Miny en Henk’ ten tonele. Miny Hofsteenge, de vrouw van Henk Jeurink, is Drents schrijfster.
Jeurink zegt zich in het geheel niet gestoord te hebben aan de ‘erotiek’, maar wel aan ‘herkenbare elementen’ in beschrijvingen van personages. “Het ging me niet om wat er over mij persoonlijk in stond, maar over anderen. ze hebben naar mijn oordeel beoogd enorm veel reacties te krijgen.
Dat is niet gelukt, bijna niemand heeft gereageerd”. Voor Jeurink staat de subsidie van ROET niet ter discussie. Ook heeft hij dit onderwerp in zijn fractie nimmer ter sprake gebracht. Hij kan zich vinden in de taxatie van Jan Veenstra. “Ik was woedend”

Op pagina 11:
Drents sterft uit; ROET gaat door.