Stichting Oud-Borger wil 'geliefde schrijver' blijvend eren N.v.h.N. 19-11-1984 en Oeze Volk april 1976

Stichting Oud-Borger wil ‘geliefde schrijver’ blijvend eren N.v.h.N. 19-11-1984 en Oeze Volk april 1976

Stichting Oud-Borger wil ‘geliefde schrijver’ blijvend ere
Veel belangstelling voor eerste Harm Tiesingdag

Van een onzer verslaggevers

BORGER • „Opa kwam uiteindelijk in een rolstoel terecht. Wij als kleinkinderen moesten regelmatig met hem wandelen. Dat schoot meestal geen donder op, want overal moest een praatje worden ge. maakt”. Dit is één van de vele anekdotes die bekend zijn over Harm Tiesing, de Drentse schrijver die woonde en werkte in Borger in de eerste helft van deze eeuw. Ze werden verteld door zijn oudste kleinzoon en naamgenoot tijdens een zaterdag gehouden bijeenkomst in Borger.

Hierbij stond de geschiedenis van Borger centraal. Deze historische dag wordt voortaan elk jaar gehouden. Het initiatief is aftomstig van de Stichting Oud-Borger, die het aan het evenement de naam van Harm Tiesing verbond. Op deze manier wil men de geliefde schrijver blijvend eren, zo legde stichtingsvoorzitterJ. K. Vink uit.
Voor de eerste Harm Tiesingdag bestond grote belangstelling. Het programma vermeldde een aantal Iezingen. Kleinzoon Harm Tiesing opende de rij met een aantal persoonlijke herinneringen aan zijn grootvader. De heer H. Klompmaker belichtte de rol van Tiesing in de armenzorg. Tiesing was zeer actief op maatschappelijk gebied en roerde in zijn geschriften talloze ondenverpen aan. Toevallige bij komstigheid is dat de Stichting Oud Borger nu een museum heeft gevestigd in het voormalige armenwerkhuis in borger, desstijds bewoond door een groep mensen waarvoor Tiesing zich zeer heeft ingespannen. “Borger vroeger en nu ‘ was de titel van een diaserie, damengesteld door G. de Jonge en J.C. Zabel. De lezing van van A.G.Liewes ging over de glasindustrie in Nieuw Buinen. Tussen de bijdragen door waren er voordrachten van mevrouw J .H.Rosing-Oudman.
De Stichting Oud-Borger vierde a terdag ook het 25-jarig bestaan. Tijdens een bijeenkomst ‘s morgens werd afscheid genomen van twee mannen van-het.eerste-uur in het bestuur, oud-hotelier G.J.Bieze en oud-notaris G. Grutterink. Bieze werd benoemd tot ere-voorzitter.
De Stichting is momenteel bezig het museum in het voormalig armenwerk-
huis te verbouwen. De bedoeling is meer ruimte te scheppen voor de collecties en activiteiten, waaronder exposities. Het vernieuwde museum gaat volgend jaar met Pasen weer open, Er wordt onder meer gewerkt aan een hunebad-maquette. Het provinciebestuur heeft al gemeld het idee gelanceerd in Borger een Hundebedden-informatiecentrum te vestigen. De stichting Oud-borger is daar zeer in geinteresseerd. “Ons dorp zou daardoor van landelijke betekening worden” aldus voorzitter Vink.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN
19-11-1984
TIESING, Harm
Met de Commesares van de Keunegin, Mr. Linthorst Homan wasse bezunder bevrund. En bij Mister Crone in Aol’meul kwarnpe ok geregeld. Tiesing was ‘ene, die zien wark niet makkelk oet hannen gaf, maor doe zien krachten ofnammen, doe musse wal. Doede tachteg jaor weur, doe weur zien wark beloond met een benumeng as Ridder in de orde van Oranje-Nassau, daore slim bliede met was.
FA nou zuj wal vraogen: wiér schreef Harm Tiesing over? . Dat kunw vlot mggen: overal over. Het is enorm, zo groot as ‘t warkterrein was, waor as Harm Tiesing over schreef. Hie schreef over de laandbouw, over ‘t volksleven, over de maotschappij: hie sclrreef tenielstukken, romans, feuilletons, en hie meuk ok wal gedichten. In zien opvattengs was e zeker niet conservatief, maor hie had een hiel heldere kiek op hiel veul zaken. Tiesing zag wieder veuroet as de mieste boeren van zien tied. Men namp hum dat doe wal ics kwaolek. maor later mus men toegeven, dat hie wal diek had ha. Bezunder waerdevol bint de gegevens die Tiesing optiekende over de toestaanden en ‘t leven hier rond 1900. Laot ‘t gien hoogstaond literair wark wezen, wat hie schreef, maor hie schreef veur ‘t gewone volk en hie verstund de kuunst wal um zien verhalen antrekkelek te maken en kun der op een aorege manier de humor deur hen vlechten. In zien feuilletons kwampc met ienvoudege verhalen, maor zodaoneg verteld, dat men alle week waer oetzag naor de kraant en slim beneijd was hoe ‘t nou wieder gaon zul. En as ‘t dan op ‘t laest oet was. dan zee Inen: kaerel, wat jammer. Zien romans in ‘t Drents dialect bint deur ‘t volk ok gaern lezen: Marthao Ledeng, Over de Hunze, Zien broed verleuren, bint zeker de muite waerd um ies te lezen.
En nou moej niet daenken, volk, dat hie over ‘t laandbouwbedrief allien maor gewone dingen schreef, die elke boer wus of weten kun. Nee, Tiesing hef verscheiden wetenschappelke artikels schreven. waoroet een grote kennis van zaken en een gezond oordiel sprek, al wil wij hum drekt gien wetenschuppelk schriever numen. De bekende professor Blink de grote man van de economische aardrijkskunde, die hef ok noga! ies contact had met Harm Tiesing. Blink hef hum tot ‘t schrieven van serieuze artikels in tiedschriften en kraanten anspeurd. Die raod hef Tiesing terdege opvolgd en ‘t gung hum best of.
‘t Is professor Edelman oet Wageningen west. die de grote waerde van Tiesing zien wark inzien hef en daoroet een keur verzameld hef. Hieroet mag oes wal blieken, dat Harm Tiesing, al was hie een klein en bescheiden mannechie, dat hie met kop en scholiers boven ‘t volk van zien umgeveng octsteuk.
Tiesing was een aerdaodege kaerel, die aaltied veur elk en iene klaor stund en die oes in zien geschriften een arfenis van niet te schatten waerde naoleut.

OEZE VOLK, april 1976 (2)