Streektaal-tolk Jannie Boerema Drents is niet inferieur D.G.P. 01-04-'98

Streektaal-tolk Jannie Boerema Drents is niet inferieur D.G.P. 01-04-’98

Streektaal-tolk Jannie Boerema: Drents niet inferieur

Van een onzer verslaggevers

ASSEN – De Drentse schrijfsterJannie Boerema uit Zijen is gisteren voor de rechtbank in Assen als eerste in Nederland beëdigd als tolk voor een streektaal. Daardoor kunnen Drenten zich voortaan niet alleen uitdrukken in hun eigen taal, maar zich daarbij tevens door een vertaler laten bijstaan. „Ik zie dit als een mijlpaal, waarmee wordt bevestigd dat de Drentse taal niet inferieur is aan het standaard-Nederlands,” zei Boerema.
Rechter mr. H. Wolthuis sprak na de beëdiging van een ‘unieke gebeurtenis’. Hij zei dat rechters geregeld verdachten tegenover zich krijgen die alleen maar Drents spreken. Met de eerste officiëIe tolk die de streektaal beheerst, is hij derhakve zeer ingenomen.
De plechtigheid werd bijgewoond door , gedeputeerde Marga Kool en vertegenwoordigers van Drentse Taol en de SONT (Federatie van Streektaalorganisaties in het Nedersaksisch Taalgebied). Kool sprak haar waardering uit voor Boerema’s keuze voor het Drents en zei dat de streektaal in de lift zit. Ze verwees daarmee naar de officiële erkenning van het Drents als regionale taal, als onderdeel van het Nedersaksisch, en de aanmelding bij de Raad van Europa.
Boerema, die bij de rechtbank tevens als tolk Engels werd beëdigd, noemt het zeker niet ondenkbaar dat ze straks Drenten voor de magistraten gaat bijstaan. „Ik sta daar nu genoteerd en ik verwacht dat de mensen van mijn diensten op de hoogte worden gesteld.”
Maar de belangrijkste reden voor de beëdiging als Drentse tolk is voor haar de erkenning van de streektal als echte taal.
„Ik ben zelf tweetalig opgegroeid en heb daar alleen maar voordeel van. Daardoor leer je ook veel makkelijker een an dere vreemde taal. Ik word al tijd boos wanneer er badine rend over streektaal wordt ge daan, want dan doet men ba dinerend over mij.”
De Drentse persrechter H. van Veen verwacht overigens niet dat het storm zal lopen
met het inschakelen van Boerema, die ook officiële stukken in het drents mag vertalen. “er zijn voor de rechtbank maar sporadisch taalproblemen. Bo vendien komen de meeste Asser rechters uit het Noor den, dus die hebben niet veel problemen met het Drents. Maar ouderen nemen nu vaak bijvoorbeeld hun zoon mee
om hen te helpen, wellicht kan van een Drentse tolk in voor komende gevallen zeker ge bruik worden gemaakt.”Zijn Groninger collega F.M. Wieland zegt geen bezwaar te hebben tegen het inschakelen van een tolk Gronings bij zijn rechtbank, al noemt hij het onwaarschijnlijk dat zo’n persoon officieel beëdigd zou worden. „Maar tot nu toe hebben de rechters met het verstaan van het Gronings geen moeite.”
Jannie Boerema heeft haar sporen verdiend met journalistiek werk en het schrijven
en vertalen van literatuur. Zo vertaalde ze vanuit het Engels onder meer The importance of being ernest van Oscar Wilde en William Shakespeare’s The comedy of errors in het Drents.