Streektaol Toekomst of verleden H.C. 09-03-2012

Streektaol Toekomst of verleden H.C. 09-03-2012

Streektaol: toekomst of verleden?

AMEN • Gerard Nijenhuis is de nestor van de Drentse literatuur. Hij schreef verhalen, gedichten en romans. Hij presenteerde een radioprogramma en preekte in het Drents. Maar Nijenhuis was ook taalactivist en -promotor. Woensdag is Nijenhuis te gast in Amer Diep in café De Amer. Een bijeenkomst in het kader van meertmaond=streektaolmaond. Aanvang 20.00 uur.

Gerard Nijenhuis is in 1932 in Gieten geboren als zoon van een burgemeester. Beide ouders waren van diep-Drentse origine, maar kwamen wel uit de bovenlaag van de samenleving. Opgegroeid tussen notabelen en gewone dorpelingen koos Gerard Nijenhuis voor de opleiding theologie. Eerst in Groningen, waar hij in aanraking kwam met mensen als Tonny M. van de Veen, Max Douwes en Jan Roelof Westerhuis (Gerrit Wilms). Vanuit deze kring, rondom de RONO, ontstonden initiatieven die leidden tot de oprichting van het streektaalblad Oeze Volk en de Drentse Schrieverskring. Van de laatste club was hij voorzitter in de roerige periode van het ontstaan van Roet, Drentse Boek enzovoort. De str(jd tussen de behoudende garde en de nieuwlichters. Nijenhuis vervolgde zijn theologiestudie in Amstersam en Utrecht en werd predikant in onder meer IJmuiden en Zaandijk. Later was hü bedrijfsmaatschappelkjk werker en docent. Nijenhuis is op zijn 80ste nog steeds actief als dichter. Ter gelegenheid van zijn verjaardag verscheen de bundel ’80’ met veertig Nederlandse en veertig Drentse gedichten. In Amer Diep praat Albert Haar met Gerard Nijenhuis over de zin en onzin van streektaal, over verleden en toekomst van een kleine taal in een mondiale wereld. Het is dus niet een literaire bijeenkomst, maar een bijeenkomst over de betekenis van streektaol in Drenthe. Een onderwerp dat bij uitstek past in deze periode van meertmaond=streektaolmaond. Amer Diep is een serie bijeenkomsten over zingevingsvraagstukken, waarin eerder Joke Hermsen, Anne van der Meiden, Marga Kool, Chris Fictoor en Frits de Lange te gast waren.
Kaarten zijn telefonisch te reserveren via 0528-374392 of via info@cafedeamer.nl.