Stuk Harm Tiesing uit het Drents Archief Drenthe Journaal 26-11-2009

Stuk Harm Tiesing uit het Drents Archief Drenthe Journaal 26-11-2009

Uit het Drents Archief

Stuk Harm Tiesing

Harm Tiesing (18531936) is bij een breed publiek bekend als schrijver die in vele geschriften de landbouw en het volksleven in Oost-Drenthe heeft beschreven. De bijdragen van deze schrijver uit Borger verschenen in kranten en tijdschriften, zoals de Provinciale Drentsche en Asser Courant, de NRC en de Drentse Volksalmanak. Hij kan een broodschrijver pur sang genoemd worden, want Tiesing begon wegens geldgebrek voor de kranten te schrijven. Vooral drie feuilletons kregen grote bekendheid doordat ze postuum in boekvorm werden uitgegeven: Marthaoa Ledeng, Over de Hunse en Zien broed verloren.
Tiesing schreef ook toneelstukken, die door de rederijkerskamers in Drenthe (toneelgezelschappen) gespeeld werden. Onlangs werd er een nieuw toneelstuk van hem gevonden, getiteld Handelsvolk en Boerenvolk. Historisch Drentsch toneelstuk in zes bedrieven. Het is niet bekend of dit stuk ooit op de planken is gebracht. Tiesing behandelt in dit stuk teloorgang van de huisweverij. Het ambacht van huiswever verdween rond 1900 door de opkomst van de fabrieksweverij. De veranderingen die dat teweeg bracht, maakte Tiesing van nabij mee, want zijn buren waren wevers.
Op de onlangs gehouden ‘Harm Tiesingdag’ werd dit toneelstuk aan het Drents Archief geschonken. Het is een waardevolle aanvulling op de collectie van Harm Tiesing. Wellicht ook een mooie uitdaging voor de huidige rederijkerskamer in Borger om dit stuk alsnog voor het voetlicht te brengen.