Suker in de tank terreurdaad in Asser kazerne Koerier 05-05-2002

Suker in de tank terreurdaad in Asser kazerne Koerier 05-05-2002

Opzienbarende sabotageactie te boek gesteld:
Suker in de tank, terreurdaad in Asser kazerne

ASSEN – In Assen vond ongeveer dertig jaar geleden een gebeurtenis plaats die de tijdsgeest van eind zestiger jaren op bijzondere wijze weerspiegeld.
Twee jongens, de een afgekeurd voor dienst en de ander dienstweigeraar, besluiten een daad te stellen- Samen bedenken ze het plan om suiker te gooien in tanks van militaire voertuigen. Harm en Henk klimmen over de afzetting van de zwaar bewaakte Johan Willem Frisokazeme.
Deze daad is niet ongevaarlijk, ten slotte zijn het de hoogtij dagen van de koude oorlog. leder moment kan er een Rus voor de deur staan. Maar zoals zo vaak komt het ‘gevaar’ uit een heel andere hoek. Zoals al gezegd zijn het twee jongens met principes die het lukt om in 1970 een en twintig pantservoertuigen onklaar te maken door suiker in de tanks te gooien.
Het is echt niet ongemerkt voorbij gegaan, in tegendeel. Zeker een halfjaar lang schreven de landelijke bladen over deze drieste daad. Zelfs op de politieke carriere van toenmalig staatssecretaris van defensie Haex, had deze gebeurtenis grote gevolgen; die kon hij verder wel vergeten.
Natuurlijk heeft het ook op het leven van Hann en Henk, de daders, grote invloed gehad. Zij werden indertijd, belangrijke exponenten van de protest beweging. Terwijl het allemaal toch zo onschuldig begon.

Klaas Koops
Ook de auteur van dit boek, Klaas Koops, speelde een rol in h et geheel. Lange tijd liep hij rond met: had ik wel of had toch maar beter niet…. Afijn, in dit boek leest men over zijn dubbele gevoelens. Bijzonder is dat de auteur gemeend heeft het boek in het Drents te moeten schrijven
Door een inleiding, van oud ‘Parool’ journalist Sirnon Korteweg, wordt het geheel in historisch perspectief geplaatst. Met deze toevoeging heeft dit verhaal duidelijk aan waarde gewonnen. Korteweg beschrijft op heldere wijze, dat zonder de jaren zestig en de daaruit voortvloeiende protestbeweging, het er vandaag de dag totaal anders uit had gezien. Tevens wordt duidelijk van waaruit deze protestbeweging, die zich overigens wereldwijd manifesteerde, heeft kunnen ontstaan.
Klaas Koops, de auteur van ‘Suker in de tank’, reikt donderdag om half vijf het eerste boek uit aan een van de ‘daders’: Harm Brinksma. De andere, Henk Veenstra is enkele jaren geleden verongelukt.
De uitreiking is in het ‘Stoottroepenmuseum’ in Assen, oftewel de plaats van het misdrijf. Het museum bevindt zich namelijk op het terrein van de ‘Johan Willem Frisokazeme’. Harm zal, in zijn eigen woorden, nog eens vertellen hoe dit alles kon gebeuren.