Symposium over Ben van Eysselsteijn Ons Erfdeel 1996 Hist.ver.Gieten

Symposium over Ben van Eysselsteijn Ons Erfdeel 1996 Hist.ver.Gieten

Symposium over Ben van Eysselsteijn.

In 1996 bestaat onze vereniging 10 jaar. Daaraan zal op gepaste wijze aandacht worden gegeven. Onder andere ml een symposium over Ben van Eysselsteijn worden georganiseerd. Een werkgroepje van enkele leden is met de voorbereiding bezig.

Ben van Eysselsteijn werd geboren in Hellevoetsluis (1898) en bracht een deel van zijn jeugd door in Gieten. Bovendien was hij er tijdens de oorlogsjaren ondergedoken. In 1948 werd hij vanwege zijn verdiensten voor de Gemeente Gieten benoemd tot ereburger. Hij was reeds ver voor dc oorlog werkzaam als journalist in binnen- en buitenland. Daarnaast schreef hij gedichten, korte verhalen, toneelstukken, filmscenario’s en romans. Vaak gebruikte hij hiervoor ervaringen, die hij had opgedaan in Gieten. In Vlaanderen oogstte hij veel succes als toneelschrijver vanwege zijn in levende dialoog geschreven stukken. Hij onderhield goede contacten met bijvoorbeeld Karel Jonckheere en Hubert Lampo.
In de oorlog schreef hij naar aanleiding van het neerstorten van een Lancaster op de Noordes in Gieten de bekende “Ballade van de Zeven”. Dit gedicht werd tijdens de oorlogsjaren illegaal verspreid. In 1948, toen hij ereburger van Gieten werd, bood hij de gemeente een rijmprent van het gedicht aan. Op de gedenksteen voor de gevallenen is een passage uit de “Ballade” aangebracht. (Zie: “Opstellen over Gieten”, pagina 263) Na de oorlog was Ben van Eysselsteijn actief in de Duitse schrijverskring “Die Kogge” in Minden. Hier werden contacten gelegd tussen Duitse, Vlaamse en Nederlandse schrijvers met als doel wederzijdse verbroedering. Hij schreef de in Drenthe spelende romans “Dorre grond” (1942) en “Verweerde stenen” (1955), waarin Gieten duidelijk te herkennen is. Hoe belangrijk Gieten was voor Ben van Eysselsteijn mag blijken uit zijn uitspraak: “Wat de Poolster is voor de zeeman, is Drenthe en in het bijzonder Gieten voor mij”

Op het symposium, dat gehouden wordt op donderdag 17 oktober 1996 in Hotel Braams, zullen diverse deskundige sprekers hun licht laten schijnen over het leven, het werk en de vele relaties van Ben van Eysselsteijn. Tevens zal onze oud-voorzitter Henk Nijkeuter zijn boek presenteren, getiteld: “Ben van Eysselsteijn, Drent uit heimwee en verlangen”. Deelnemers aan het symposium betalen f 50,–. Hiervoor ontvangen zij ook het geïllustreerde, circa driehonderd bladzijden tellende boek van Henk Nijkeuter. Echtparen en samenwonenden kunnen desgewenst intekenen voor f 62,50; zij ontvangen dan één boek.