T.A. Dening aan H. de Vries

T.A. Dening aan H. de Vries

De Heer H. de Vries
Brink 10
7841 CE Sleen

Geachte Heer de Vries,

Al eerder had ik willen reageren op uw brief maar familieomstandigeheden waren oorzaak van deze wat late beantwoording.
Van harte stem ik in met het voornemen de kekst van het gedacht “Drenthe
Eens door mijn vader, Albert Dening, geschreven, te gebruiken een een compositie.
Moge tekst en toonzetting een hamonieus geheel vormen en bijdagen tot meerdere glorie van de Bond van Koren.

Met vriendelijk groeten

Hoogachtend,

T.A. Dening
Smaragdplein 46
1074 HB Amsterdam