't Drentse gedicht Geluk bij een ongeluk. 1983

‘t Drentse gedicht Geluk bij een ongeluk. 1983

’t Drentse gedicht
Onder redactie van Gerard Nijenhuis

Geluk bij een ongeluk

Mien baand leeg?
dat is gek
een neie baand
en nou al lek!

hij nam de pomp
was arg kerdaot
„een lekke baand?
ik weet wal raod”

elk was al vot
‘t was met zien tweeën
dat wij van schooul
naor hoes hèn reeën

bij ‘t hek: „ajuu
tot môrgenvro
weer met zien beiden

doe en ik?”
ik kleurde, nikte
gaf gien kik

hij keek nog um
en zwaaide
ik zag hun nao tot hij
de bocht um draaide

ik kun wel lachen,
zingen wel meters hoog de
locht inspringen
‘t was of ‘t geluk oet
hemel viel

wel har toch lôs draaid
dat ventiel?

Frouwien Klaassens—Perdok