't Drentse gedicht onder redactie van Gerard Nijenhuis

‘t Drentse gedicht onder redactie van Gerard Nijenhuis

‘t Drentse gedicht
onder redactie van
GERARD NIJENHUIS

Deksel
Een sturm weijt aover ‘t laand
ik zit binnen en nem de pen ter haand
en schriefen schriefen schrief
tis ‘n wonder da’k under de pannen blief

Stilleven in beweging_
In dit stille laand
met mienings achter gerdienen
en de leugen achter de pet
In dit stille Laand
he’k mien woord te kiek ezet.

Egbert Hovenkamp II