't Larfje 01-11-1992

‘t Larfje 01-11-1992

’t Larfje

Lector Larva
Knippererd in het zachte zonlicht lag daar de jonge boreling: ‘t Larfje. Teder, breekbaar, vol van levenslust en blakend van gezondheid. En van vele kanten bereikten hem de Felicitaties, de Beste Wensen & Veel Gelubes. Verlegen door zoveel spontane belangstelling, wentel& ‘t Larfje zich een keer om zijn as en keek vervolgens zijn Verwekker liefdevol in ogen. De Verwekker aanschouwde met licht verholen trots het Kleine Wonder en rangschikte -om ook maar wat te doen te hebben- een en ander in het nest: 1. SCHATkamer’ ging dicht, ‘l o s ZAND’ erover; 2. ‘WHATEVER’ ging ‘ONDERUIT’; 3. helemaal nieuw is de rubriek ‘LEESVOER’ (mjammie!); 4. tot slot liet de Vaste Redactie zich van Het Bankje dijden en maakte plaats voor een Roterende Redactie. Verder bleef -tot ieders genoegen- ‘t Larfje ‘t Larfje.
lshet U opgevallen, lector Larva, dat wij m.b.t. de genetische geaardheid van ‘t Larfje plots spreken over ‘hem’ en ‘zijn’, daar waar wij er de vorige keer niet uitkwamen en ons genoodzaakt zagen dienaangaande een C(ommissie) T(ot) N(ader) D(iepgaand) O(nderzoek) in te stellen? Is het C.T.N.D.O. er uit gekomen? Jawel, zij is. Graag geven wij namens wetenschappelijke staf van het C.T.N.D.O. het woord aan de secretaris, de neerlandicus ds. R. Ootje uit Borger : “Wij hebben er twee vrij recente) bronnen op nageslagen: 1. M.J. Koenen en J.B. Drewes, olters’ Woordenboek Nederlands Ko nen, 5e opl. van de 28e druk, Groninéen 1990. 2. Woordenlijst van de N derlandse Taal. Samengesteldinopd cht van de Nederlandse en Belgische egering, ‘s-
Gravenhage 1954, ong w. herdruk 1987 In bei& bronnen tre men achter het lemma ‘larf’ de aand iding ‘v(m)’ aan. Blijkbaar is ‘larf’ e vanouds vrouwelijk woord, waarbij d woordenlijst het gebruik van ‘hij’ ‘z ‘ erkent en keuze val de aanduiding il vrijlaten in overeenstemmiru met het ndeling taalgebruik. Gelukkig echter is rin het geval van ‘t Larfje voor het diminutiefsuffix (verkleiningsuitgang “e’ gekozen en geeft het zonder klemt uitgesproken lidwoord van bepaaldheid (‘t) al aan dat we in dit geval te maken hebben met een onzijdig woord. Wanneer nu een bezittelijk voornaamwoord naar een onijdig woord verwijst, wordt altijd de mannelijke vorm gebruikt.”

Alfred hering
Nieuwediep

Zomer(1)
Dwars door
Mijn eigen klein Verdun
Schiokt mij keer op keer
Linksvoorrechts
De misser

Raak,
Met dodelijke precisie

Drenthe

Liggend in haar schoot
Verlang ik mij
De nieuwe dagen
Eeuwenoud

Verlang ik mij
Een stilte
Gebed
In fluit’rend ruisen

Geertje Enting
Eext

De wereld is nog even vna mij
As ’s morgens de haan
Van t’rust komp.
Dan kan ik even leven
Langzaam schupt lawaai
Mij wied vot.

Ik heb de wereld weer
Even veur mijzölf
As ’t heilig wordt en
Het duuster de zun verdref.
Dan kan ik leven
De stilte gef mij een haand.

SCHOOULLOKAOL

Met dröge locht
Gevulde hokken
Meer as honderd
Aodems op ’n dag.
De blooumen hant met
Heur kop umdeel
Zie hebt in gien vittien
Daog waoter had.

Met dröge locht
Gevulde hokken
Meer as honderd
Aoderns op ’n dag.
De leerlingen hant met
Heur kop umdeel
Zie hebt in gien vittien
Daog wat bezunders had.

PrachtCitaat 1
Poezie is waarheid op haar zongds.
Joseph Roux

Geert Enting
Eext

Het geleuf
Een leidraod
In het leven
Naor ieders wieze

Mor op paartie steden
Opdröngen an volken
Deur een enkeling

O God
Bin ij je kinder
In die wereld vergeten
Heb ij je kinder
In die wereld overlaoten
An het geweld

NOODLOT

Oetstrekt in
Sloot

Ogen broken
Bloot

Al daogen
Dood

Noodloot idioot
Groot

Rob Rosendahl
Winschoten

KERKHOF

Hier liggen de verteerden
In onverwachte wacht
Tot aarde met licht is verweven
Tot dan
Zoemen harten verder
In het roerloze schip
Van het nageslacht.

Prachtcitaat 2
Natuurlijk ben ik wel eens jaloers op mensen met een flux de bouche, die mensen die in één zin een probleem helder kunnen neerzetten. Maar vaak komen dat soort zinnen neer op grove versimpelingen. Ik word akelig van versimpelingen.
minister Hans Alders, Trouw,19 september 1992

‘t Larfje
Nov. 1, 1992 Vol.l No. 2
Copyright@ 1992 De Muis,
Nieuwediep 56, Nieuwediep, Drenthe (NL). Alle rechten voorbehouden. Correspondentie aan: ‘t Larfje, Nieuwediep 56, 9512 SJ, Nieuwediep (Dr.)