Tastbare herinnering Reijntjes uitgewist D.v.h.N. 22-10-2009

Tastbare herinnering Reijntjes uitgewist D.v.h.N. 22-10-2009

REPORTAGE DICHTERSWONING VANDAAG TEGEN DE VLAKTE
Tastbare herinnering Reijntjes uitgewist

Voor de historische vereniging is het vandaag een zwarte dag in de geschiedenis van Beilen. Het huis van wijlen Roel Reijntjes gaat tegen de vlakte. Daarmee wordt voorgoed een tastbare herinnering aan een van de grootste dichters van Drenthe uitgewist;
Door Dirk Minkes

BEILEN • Het huis van dichter Roel Reijntjes (1923-2003) in Beilen gaat vandaag tegen de vlakte. Het bouwvallige pand kwam in 2003 via een legaat in het bezit van de Historische Vereniging Gemeente Beilen. Ondanks verwoede pogingen heeft die het huisje aan de Kruisstraat niet kunnen redden. “Wij vinden dat heel triest. Roel Reijntjes was 6 jaar toen hij hier samen met zijn ouders en zijn twee broertjes kwam wonen. Hij heeft er de rest van zijn leven gewoond,” zegt secretaris Willie Brinkman. . De woning biedt een troosteloze aan. blik. “Het hele huis is schots en scheef. De bal ken zitten nog net op de muren. Als er een zware vrachtwagen door de gro straat rijdt, kan de zijgevel er zo uitvallen. In een halfjaar tijd is de gevel 3,5 centimeter uit het lood gaan staan”, zegt ze.
De vereniging heeft er de afgelopen jaren àlles aan gedaan om te voorko men dat het pand verder in verval zou raken. “We hebben het twee keer opge lapt en waren van plan dat nog een keerte doen. Van binnen zijn alle gaten en scheuren dichtgemaakt en de mu ren zijn gesaust. Er is van alles gedaan om het leed een beetje te bedekken Maar het is water naar de zee dragen We zijn een historische vereniging. Niet een stichting die een pand wil behouden.” De Beiler club had te plannen met het huis je. Het idee was om de woningte slopen en in de oorspronkelijke stijl te her bouwen. Het nieuwe gebouw moest een educatief-cultureel centrum wor den. De kosten werden op enkele tonnen geraamd. ‘Het ontbrak de vereniging echter aan geld. “We hebben overal aan de bel getrokken. Ook bij de gemeente Midden-Drenthe en het Drents Plateau. Niemand wilde er geld insteken. Tja, Roel Reijntjes is wereldberoemd in Beilen.”
De vereniging heeft het huisje aan makelaar Jan Willem Oosting verkocht. Die laat het pand nu slopen. Het is nog niet bekend wat er voor in de plaats komt, Brinkman vindt het spijtig dat het alIemaal zo is gelopen. Ze weet echter zeker dat de dichter er geen moeite mee heeft. “Roel Reijntjes heeft een keer verteld dat we het huis zouden krijgen. ‘Maar het mag geen blok aan het been worden’ zei hij toen nog.”