Thee-visite maandblad 'Oeze Volk' Gez.blad 23-03-2006

Thee-visite maandblad ‘Oeze Volk’ Gez.blad 23-03-2006

Theevisite maandblad ‘Oeze Volk’

R U I N EN – De schrijvers Gerard Nijjenhuis, Gerrit Kuipers en Hans Heyting, lamen in 1956 het initiatief tot de oprichting van het streektaalblad ‘Oeze Iolk’. Een nieuw blad naast het Nederlandstalige ‘Maandblad Drenthe’. n dit jubileumjaar 2006, wordt op verschillende manieren aandacht )esteed aan deze ‘mijlpaal’. Vijftig jaar streektaalblad is een prestatie! looral gezien het feit dat het blad maandelijks verschijnt. In de aanloop laar de jubileumbijeenkomst in september, worden er verschillende ìctiviteiten georganiseerd.
Als eerste activiteit wordt tijdens de ‘Meertmaond, dialectmaond’ op zondag 26 maart, in zaal Hees in Ruinen een theevisite gehouden. Om 14.00 uur start een programma met muzikale bijdragen van Trijntje van der Scheer en het duo Lucinda en Christiaan. Het duo houdt die middag een speciaal lied, ter ere van het jubilerende blad, ten doop. De tekst is geschreven doorWim Oosting.
Vim Oosting en Geert Enting besteden aandacht aan Drentse verhalen en
gedichten. Jent Hadderingh neemt een presentatie voor zijn rekening over Drentse plantennamen van wilde planten. Over dit onderwerp verschijnt in het najaar een boek bij Uitgeverij Van de Berg in Almere. Belangstellenden hebben gratis toegang, maar worden wel verzocht zich aan te melden bij et secretariaat (0599-512270) of via een e-mail: maandbladoezevolk@planet.nl.