'Toch blij met De Noord' L. Huizing bij uitreiking culturele prijs 16-11-'77

‘Toch blij met De Noord’ L. Huizing bij uitreiking culturele prijs 16-11-’77

Tweede blad ‘Toch blij met De Noord’

O ‘Profielschets gesmoord, toch blij met De Noord. ‘ Metdeze kwinkslag verwees de Drentse dichter Roel Reijntjes (foto) gisteren bij de uitreiking van de Culturele Prijs van Drenthe naar de teleurstelling in Beilen, toen onlangs de benoeming bekend werd van burgemeester P. de Noord van Smilde als nieuwe burgervader van de Middendrentse gemeente. Zoals gemeld gaf de raad van Beilen in haar profielschets van een’ nieuwe burgemeester aan graag een jonge man te trillen hebben. Het ‘werd de heer De Noord, die met zijn 59jaar wat die leeftijd betreft niet paste in dic profielschets.

Huizing bij uitreiking culturele prijs: ‘Drents extra rijkdom naast het Nederlands’

(Van een onzer verslaggevers)

,Het Drents is als streektaal een extra rijkdom naast het Nederlands. Van die rijkdom heeft de dichter Roel Reijntjes ons bewust gemaakt. Hij is niet bang om gevestigde meningen aan te vallen, en om de dingen anders te zeggen dan men denkt. Hij laat ons in een spiegel kijken, en dat is een onmisbare functie.’ Dit zei de heer L. Huizing uit Hooge. veen, lid van de adviescommissie voor de provinciale culturele prijzen, gisteren in het provinciehuis het het Provinciehuis in Assen bij de uitreiking van de. Culturele Prijs 1977 van Drenthe aan de BeiIer dichter en cabaretier Roel Reijntjea
(54). Sinds 1956 is Reijntjes• de stimulerende kracht in de Drentse Schrievers-.
kring geweest, aldus de commissie,
Bij gebrek aan kandidaten werd ook dit jaar geen jeugdprij8 toegekend, maar wel twee groepsprijzen. Eén ging naarde Openluchtspelgroep Roderwolde voor het zes jaar in stand houden van een openluchtspel in dit Noorddrentse dorp met slechts 210 gezinnen. Bijna’ 24.000 bezoekers werden in die zes jaar geboekt voor voorstellingen op niveau, aldus de commissie.
De andere groepsprijs ging naar het.
Drents Schildersgenootschap, dat sinds 1953 in ruim twintig Drentse gemeenten tachtig exposities hield om de schilderkunst bij de bevolking te brengeri.’
Mevrouw mr.A.P, Schilthuis, commissaris van de Koningin, reikte de prijzen uit.