Toneelspelen voor het gehavende Drentse bos

Toneelspelen voor het gehavende Drentse bos

Toneelspelen voor hef gehavende Drentse bos

(Van een onzer verslaggever )
„Ik ben er geloof ik in geslaa d om voor mezelf in Drenthe een th is te verwerven. Ik wordt nu even vr selilk autoritair. Niemand weet er no iets van, maar vanaf deze plaats b- d ik met mijn groep een aantal pr deo voorstellingen aan om op die anier geld bijeen te brengen voor de waar gehavende Drentse bossen, de ossen w ar ik mij thuis voel.’ ‘ Dit gebaar m akte gistermiddag in de balzaal van hét Provinciehuis in Assen de 15 jaar geleden uit het Westen overgekomen Asser toneelregisseur Peter Brandsma, nadat hij even te voren uit handen van de commissaris van de Koningin in Drenthe mr. K. H. Gaarlandt de individuele culturele prijs van Drenthe (een medaille en een oorkonde) had ontvangen. Kolk-directeur Henk Blaauwbroek heeft inmiddels toegezegd zijn theater gratis beschikbaar te stellen voor een dergelijke voorstelling.

Groepspriis
Mevrouw Grada Eding-Askes uit Holsloot verpersoonliikte de Drentse vereniging ‘t Aol Volk uit Emmen bij de uitreiking van de groepspti.is. Juist mevrouw Eding Askes, omdat zo zei commissaris Gaarlandt: „U beschouwd mag worden als de ziel van deze groep. Roel Reyntjes die de toekenning toelichtte wees op het herkenbare van de groep: „Ik hoop dat de Culturele Raad en Opbouw Drenthe de inbreng die wij leveren willen accepteren. Benader ons vanuit ons levensgevbel, want we hebnen onze achtergronden, maar we willen graag mee vooruit.”

Jeugdpriis
Hitjo D. Schuth, (oud-lee ling van de school), Marjan Smit en Ria Kuiper en Jan de Vries verteld n gevieren over het werken op e Jacob Woltingschool in Westerbork die de jeugdprijs in de wacht had eten te slepen.
Op deze school werkt men eel met projecten, worden actuele vr agstukken aangepakt en werkt men aan een zo breed mogelijke persoonl ikheidsvorming. Schoolhoofd W. J. va ‘t Hof stelde dat de school zich op h t ogenblik voor een moeilijke taak gesteld ziet. „De muren van een sch 01 worden meer en meer van glas. at betekent dat er doorzicht komt, maar hoe moet de school zich opstellen? Moet het het instituut zijn dat de normen en waarden probeert vast te houden, of moet de school juist voorloper ziin, om op die manier de persoonsvorming zo groot mogelijk te maken? “