Tussen Water en Wiend Striedige elementen Darde Dryloek jannewari 1990 Klaas Kleine

Tussen Water en Wiend Striedige elementen Darde Dryloek jannewari 1990 Klaas Kleine

TUSSEN WATER EN WIEND
Striedige elementen
Darde Dryloek
jannewari 1990
Klaas Kleine

Aquadroom
Water!
Bin ik daamp of douche,
druppel of rivier,
Mississippi, Nijl of Riest,
zolte Rijn of zoere regen?
Spuul ik, volg ik
de bochten van de bedding?
Zwem ik in mijzôlf,
vrijwel water?

Vrijwel water
en wat vastigheid
dat wellicht later
uutestreid aover zee
of begreuven
buten de bebouwde kom
weer het water smokt
Mijzôlf.

Mijzôlf,
bevrijd uut water.
Luctor et emergo
maank ontlasting en urine.
Was mien moe een Virgo,
waar ik niet verzeupen
in mien aquadroom.

Pyromaan
Het binnenste van de
eerde is ien en al vuur.
En de zunne.
Bin ik uut eerde,
zul ik vuur wezen van binnen?
De zunne.

En luzefars,
lochtdrager, of striekholtie?
Waorum zul’k mij braanden
an kold water
of het kleinste vonkie
uutblaozen laoten
deur wiend
daormit alleman mitweit?
Laot mij speulen mit vuur
en dat nao an de schienen leggen
van die er het dichtste bij zit.
Daor rook is
zal ik wezen
en de sluier lichten
van vurig longern
of braandend verdriet.

Aeolusharp

Mien snaoren sniedt
het poesten an kleingeld
Ik trekke de portemenee
veur wiendhaandel.
Opgeblaozen valuta
ritselt um mij hen.

Jaagt hum niet nao
zeg Prediker.
Wat zul ik jagen?
Zelden bereurt hij mij
as een ander mij richt
en nog is het iene toon,
een gejammer.

Mit alle wienden mitdreien,
gebrek aan koeraozie
mar toch meer
as stokstief stille staon,
wachtend op de goeie stemming
en iene die mij strik,
armetierig gegoes te geven
dat onrendaobel vutstôf.
Ach, van de wiend te leven
, wat goedkoop.