Twee jaargangen 'Erica' zijn een kostbaar bezit D.v.h.N. 16-09-2006

Twee jaargangen ‘Erica’ zijn een kostbaar bezit D.v.h.N. 16-09-2006

Twee jaargangen ‘Erica’ zijn een kostbaar bezit!

Door Cor Rodenburg

na vijf oorlogsjaren vol cultuurcensuur achtten idealisten de tijd rijp voor een tijdschrift vol vrije geluiden. De Meppeler uitgever Roelofs van Veen zocht voor zijn Erica een brede redactie met namen als Johan Dijkstra, Jan Poortman en Hans Heyting, om een paar bekenden te noemen.
Het fraai uitgevoerde maandblad van 24 pagina’s kostte slechts een gulden. De start was in oktober 1945, maar twee jaar later viel reeds het doek. Het had ondanks de lage prijs en de interessante inhoud te weinig betalende lezers getrokken. Een verlies. Het was zeer leesbaar en vrij kostbaar uitgevoerd, ook al door de ingeplakte prenten.
De twee jaargangen zijn vrij zeldzaam, want ik heb ze de laatste dertig jaar nooit in de talrijke catalogi aangeboden gezien. Mogelijk zijn ze nog te vinden in de openbare bibliotheken. Het is de moeite waard ze in te zien en door te nemen. De inhoud was zeer gevarieerd.
Een van de medewerkers was de Vriezer predikant Klumper die in het geschiedenisboek van Vries door een wetenschapper werd verguisd. Afgezien van de vraag ofdat op die plaats wel zo gepast was dan wel noodzakelijk, kan de vraag opdoemen of de schrijver in het bisschoppelijk archief in Utrecht geen oor is aangenaaid met de oorkonde dat de kerk in Vries aan Bonifacius was gewijd.
Het is een bekend feit dat in de middeleeuwen door de Roomse kerk onnoemelijk veel is vervalst. Er waren vervalsingsploegen in diverse abdijen. In Fulda is zelfs de Germania van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus op last van paus Pius II vervalst ten dienste van zijn politieke doeleinden. Zo ging dat. In 1902 ontdekte de Zwitserse geleerde Baldauf dat de tweede druk uit 1502 weinig met het origineel van doen had. De eerste en derde druk ook niet. De kerk had veel uit te leggen. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd de Germania weer aangepast aan politieke doelen. De Nederlandse is gebaseerd op de Duitse. Maar welke? Dat zal ook de Asser auteur Raymond ten Berge die zoveel uit de Germania sprokkelt wel graag willen weten. Om dichter bij huis te blijven, dan komen we bij de opgesierde geschiedenis van de abdij van Egmond terecht.
Maar een onvervalst feit is dat het tijdschrift Erica een lust is voor het oog, Het is helaas een paar jaar te vroeg verschenen. Wie de bundels bewaard heeft, is er rijk mee.