Uw brief van Ons Kenmerk Dalen, 20-08-1976

Uw brief van Ons Kenmerk Dalen, 20-08-1976

Uw brief vanOns kenmerk

DALEN, 20 augustus 1976

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 17 juli 1976 delen wij u het volgende mede.

J.E. Bloemen geb. te Dalen op 13 februari 1863 is op 25 mei 1877 afgevoerd naar Assen. Hij is een zoon van Albert Bloemen geb. 22 april 1822 te Dalen overleden te Dalen op 20 december 1902 en van Jantje ter Haar geb. 13 de cember 1818 te Dalen overleden te Dalen op 5 februari 1899.

Hopende u met deze gegevens van dienst te zijn geweest.
secr Dalen afd. bevolking

UW KENMERKUW BRIEF VANONS KENMERKNIJVERDAL,
ONDERWERP6-7-772 aug 1977

Inlicht ingen.

In antwoord op Uw brief van 6 juli jl deel ik U mede, dat het gezin J. E. Bloemen op 29 maart 1905 van het personeelsregister dezer gemeente is afgevoerd wegens ver trek naar de gemeente Almelo.
De kosten van deze inlichting bedragen f 1, 50, welke U gelieve over te maken op postrekening 887690 t.n.v. de chef afdeling bevolking enz. ter gemeentesecretarie van Hellendoorn te Nijverdal.

Gemeente secretarie van Hel lendoorn te Nijverdal