Verhalen en gedichten B. Veendorp in bundel. Dr. en Ass.Crt. 20-07-'77 en Bundel Drentse verhalen van Bonnie Veendorp 'Eendagsvliegen' blijvertjes 18-07-'78

Verhalen en gedichten B. Veendorp in bundel. Dr. en Ass.Crt. 20-07-’77 en Bundel Drentse verhalen van Bonnie Veendorp ‘Eendagsvliegen’ blijvertjes 18-07-’78

Verhalen en gedichten B. Veendorp in bundel

Van onze kunstredactie
ASSEN – Over niet al te lange tijd verschijnt er een boek van Bonnie Veendorp. Het wordt een bundel verhalen en gedichten die zij schreef voor het maandblad “Oeze Volk” en voor onze bladen. Boekhandel Hummelen te Assen gaat het werk uitgeven.

Het initiatief tot het uitgeven van deze bundel verhalen en gedichten van de Drentse dialectschrijfster Connie Kuik-Veendorp uit Zuidwolde is niet van haarzelf uitgegaan, maar van enkele leden van de Drentse Schrieverskring. Twee van hen, mevrouw Martha Hadderingh-Veenstra uit Gasselternijveen en Jan Weggemans uit Assen, hebben zicht belast met de samenstelling van de bundel, na de eerste keuze, die de schrijfster zelf uit haar werk heeft gedaan.
In kringen van de Drentse Schrieverskring was men al lang van mening, dat het beste uit het werk van Bonnie Veendorp, die zo’n mooi dialect schrijft, zulke prachtige karakters kan tekenen en uit wier gedichten en prozawerk zo’n haast overmatige gevoeligheid en menselijkheid spreekt, zou moeten worden bijeengebracht en bewaard voor het verloren gaat.
Het grootste deel van de bundel zal bestaan uit haar Naoberpraoties en gedichten uit ‘Oeze Volk’ maar men wil ook nog een keuze maken uit ander werk van de schrijfster, die o.m. medewerkster is aan de rubriek ‘Van de Drentse Schrieftaofel’ in onze bladen en, ongeveer honderdvijftig ‘revelroddelraotelpraoties’, onder de titel ‘Hij ’t al heurt Koba?’, schreef voor de RONO en voor deze omroep ook nog een aantal kinderverhalen heeft gemaakt.

Bundel Drentse verhalen van Bonnie Veendorp
‘Eendagvliegen’ blijvertjes.

Assen – van de ‘eendagsvliegen’ die bonnie Veendorp in tijdschrift en klant pucliceerde zijn blijvertjes gemaakt. Bij Hummelen in Assen is een bundel Drentse verhalen en gedichten van haar uitgegeven, die de titel ‘Naober-praoties’ heeft gekregen, een naam die overgenomen werd van het maandblad ‘Oeze Volk’ waarin Bonnie veenkorp een vaste praatrubriek heeft.
Op zich is het eigenlijk wel merkwaardig, dat van deze toch wel bijzonder produktieve schrijfster nooit eerder iets in boekvorm is verschenen. Behalve haar vaste kolom in ‘Oeze volk’, is zij medewerkster aan de Drentse Schrieftaofel die elke zaterdag in deze krant is te vinden en heeft zij veel werk voor de Regionale Omroep Noord en Oost gedaan. Bedenken wij alleen maar de meer dan hondervijftig ‘roddelraotelpraoties’ die deze omroep onder de titel ‘He’j ’t al heurt Koba’ heeft uitgezonden en het grote aantal kinderverhalen, dat zij heeft geschreven.
Bescheidenheid van de schrijfster zelf is wel een van de belangrijkste redenen waarom iegenlijk nooit iets in boekvorm van haar is verschenen. Het initiatief tot de opzet van dit eerste bundeltje – laten we hopen dat het niet het laatste is – moest uitgaan van een paar leden van de Drentse Schrieversking, waarvan zij zelf ook deel uitmaakt. Anders was het er vermoedelijk nòg niet gekomen.
Met deze gebundelde verhalen en gedichten in dialect zijn wij bijzonder blij, want het werk van Bonnie Veendorp is het waard dat het bewaard blijft. Zij schrijft een heel fijn dialect, zoals het gesproken wordt in Zuid-Drenthe, ofschoon zij duidelijk moeite doet in de richting van een taalgebruik, dat in grotere kring wordt gesproken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld haar dorpsgenote Marga Kool, die schrijft in wat men het Zuidwolder dialect zou kunnen noemen.
Bonnie Veendorp ontleent haar kracht als schrijfster aan het image dat zij de typen die zij ten tonele voert weet te geven. Met een paar karakteristieken weet ze hen haarfijn uit te tekenen. Zo zijn mensen als Hillegien en Willem, wier wedervaren zij vertelt in haar Naober-praoties alleszins acceptabele en herkenbare figuren geworden in het voorstellingsvermogen van haar lezers.
Wat Bonnie Veendorps verhalen bovendien zo lezenswaardig maakt is het feit, dat ze allemaal een pointe hebben, dat ze aanstuurt op een climax, een geestige ontknoping.
In haar gedichten kan men haar vrijwel nooit betrappen op gegoochel met woorden om der wille van de rijm. Ze schrijft een klare taal, haar verzen zitten boordevol levenswijshied.
Naober-praoties is een heel fijne keuze uit het vele, dat Bonnie Veendorp heeft gepubliceerd.