Vonnis M.C. 08-05-2013

Vonnis M.C. 08-05-2013

Vonnis

Ria Westerhuis: ‘In december 2011 overleed mijn schoonvader. Bij het opruimen van zijn papieren vond ik een afscheids brief uit de oorlog. Deze brief bleek te zijn geschreven door zijn neef enige uren voordat hij door de Duitsers gefusilleerd zou worden. Een afscheidsbrief aan zijn moeder, broertje en zusje. Dit schrijven greep mij dusdanig aan dat ik terstond een gedicht geschreven heb. De schuin gedrukte passage is letterlijk overgenomen uit de brief.

Ter nagedachtenis aan Willy Olland.

Vonnis

Letters golven op en neer
door een waas van tranen
nog nooit kroop oorlog
zo dicht onder mijn huid
trok kruitdamp zo vlak
langs mij voorbij
een afscheidsbrief
op stevig
geel papier
hoe standvastig, trots
het jeugdig schrift
keurig de gestelde zinnen:
mijn liefste Moesje
dit afscheid is enkel
voor het zichtbare
voor al het onzichtbare niet
ik groet u liefste moeder, dag!
dag, dag voor broer en zus
ik sterf als man met moedig hart
de wil van god
en zend een laatste kus
en hier sta ik, verslagen
hoor het schot
en zwijg minuten lang
zijn naam

Ria Westerhuis—
» Dit gedicht is opgenomen in haar nieuwe bundel ‘Teugelloos’