Voorzitter Gerrit Kuipers 'Is het erg dat je voor eigen kring schrijft'

Voorzitter Gerrit Kuipers ‘Is het erg dat je voor eigen kring schrijft’

Voorzitter Gerrit Kuipers:
ls het erg dat ie voor eigen kring schriift?’

HARDENBERG — Volgens voorzitter Gerrit Kuipers van de Drentse Schrieverskring is zijn vereniging niet elitair of besloten. ‘We zijn een hele open gemeenschap waarin ook plaats is voor mensen die niet meer in Drenthe wonen. Ik noem Ben van IJsselstein die Hagenaar is en Doedens uit Utrecht.

We doen ook niet aan ballotage.
Wanneer men zich interesseert voor Drenthe en daar over schrijft, kan men zich aanmelden als lid. Soms gaan we zo ver dat we iemand vragen lid te worden en het is helemaal niet nodig dat zo iemand in het Drents schrijft.
Dat de derde Almanak bijna helemaal uit bijdragen in het dialect bestaat komt omdat het een uittreksel is uit een aantal jaargangen van ‘Oeze Volk’. Dat is voor 95 procent in het Drents geschreven.’

Behoudend
Volgens Gerrit Kuipers is het ook niet zo dat de Drentse schrijvers elkaar en elkaars Werk alleen tegenkomen in het hobby-blad ‘Oeze Volk’: ‘Verschillende van onze leden schrijven ook voor de regionaIe kranten en ik zelf schrijf bijvoorbeeld al jarenlang voor de Regionale Omroep Noord en Oost. Voor het Drentse programma dan wel te verstaan. Anderen schrijven bijvoorbeeld in het maandblad Drenthe en dan zijn er natuurlijk nog leden die werk op de vrjie markt de vorm van
boeken of gedichtenbundels.’
Het nut en de functie van de Drentse Schrieverskring ligt volgens de voorzitter van deze vereniging van schrijvers onder meer in het kennis nemen van elkaars werk. ‘Wij streven naar het behoud van het Drents eigene waar nogal eens tegenaan geschopt wordt. Ik ben persoonlijk toch blij met het feit dat dat Drents eigene er nog is. Het spreekt me aan als Drent de Drentse schrievers doen daar wat aan. Het hele Drentse leven heeft onze belangstelling.’

Het niveau waarop de Drentse schrievers hun werk maken is volgens de voorzitter verschillend. ‘Toch zijn er diverse mensen die behoorlijk werk leveren, er zijn leden die naam hebben ‘buiten Drenthe,’ zegt hij en noemt daarbij de namen van Johan Hidding uit Hooghalen en Anne de Vries (geestelijk vader van Bartje) .die ooit ook lid van de kring is geweest.’

Libelle
Wanneer gesteld wordt dat veel Drentse schrievers toch niet boven hetniveau van een damesblad als Libelle uitkomen, antwoordt de heer Kuipers: ‘Ook een Libelleniveau kan zijn waarde hebben, Libelle heeft ook haar goede kanten.’

Kenmerkend voor een vereniging van schrijvers diezichzelf voor een belangrijk deel beperken door het gebied waarover ze schrijven af te palen, is de kneuterigheid waar in zo’n club verzeild raakt.

Voorzitter Kuipers ontkent dat niet; hij meent echter dat daaraan nauwelijks bezwaren kleven. ‘Is het zo erg dat je voor eigen kring schrijft? Eigenlijk ligt die kneuterigheid voor de hand wanneer je voor een beperkt deel van de bevolking bezig bent.’
Hij ziet onder zijn leden ook weinig frustraties; frustraties over de beperkte lezerskring, over de kleine oplagen waarin het werk verspreid wordt.

‘Denk niet dat we alleen binnen de provinciegrenzen van Drenthe werken, er gaat nog veel de grens over. Dubbelboer bijvoorbeeld schrijft veel jongensboeken en streekromans, die worden ook in de rest van het land geleeen,’ aldus Gerrit Kuipers.