Vraag en antwoord Abel Darwinkel Alles over het Drentse 'tumig' D.v.h.N. 11-06-2013

Vraag en antwoord Abel Darwinkel Alles over het Drentse ‘tumig’ D.v.h.N. 11-06-2013

Alles over het Drentse ‘tumig’

VRAAG & ANTWOORD
ABEL DARWINKEL

Streektaalfunctionaris Abel Darwinkel bespreekt bij tijd en wijle pakkende Drentse woorden in de rubriek Vraog & Antwoord. Ze worden aan- gedragen door deelnemers aan het onderzoek via internet naar de Drentse taal. Jaarlijks kan vijf keer een digitale vragenlijst worden ingevuld.

Door Abel Darwinkel
Enkele deelnemers wilden graag wat meer weten over het Drentse woord tumig. Meer dan vijftig jaar geleden heeft dr. Jand Naarding er al over geschreven in het Maondblad Oeze Volk. Het Drentse woord teumig of tumig betekent kalm, rustig maar wordt ook gebruikt voor iemand die niet veel om handen heeft of het werk gemakkelijk aan kan. In het woordenboek van de Drentse Dialecten kan men onder meer deze zinnen lezen.
Aj een hoesholding hebt met was kinder, dan hej het haost nooit teuming. (Anderen)
An het wark! Van teumig staon kuj niet leven. (Pess)
Teumige tied is vrije tied (Coevorden)

Het woord komt voor in Groningen als tuimig, in Oost-Friesland en Overijssel als teumig. Deze woorden hebben al een lange geschiedenis. Ze stammen af van het oudsaksische tömi, dat ledig ofwel ‘niets uitvoerend’betekent. Dat ledig kent u waarschijnlijk van het spreekwoord ‘ledigheid is des duivels oorkussen’

U ben van harte uitgenodigd om de derde enquete in te vullen op www.hetverhaalvanhetdrents.nl