Wat is een goeie Drent D.G.P. 26-10-'83

Wat is een goeie Drent D.G.P. 26-10-’83

Wat is een goeie Drent?

Wie wet wat een goeie Drent is?
die vraoge, die wuur lest e steld
maar of er antwoord is e komen,
hebt ze mij nog niet verteld.
Een Drent mut zeker zunig wézen
det plaatien wôrdt er op e plakt,
nederig en hiel ienvoudig,
wat achteruut, en nooit bekakt.

Wie wet wat een goeie Drent is?
is det een mééns mit achterdocht?
mit het lief graag vol jenever
lamlendig vulend en bekocht?
Een goeie Drent hoeft zo niet wézen
astebliefniet, veur gien gold
weg det Olde beeld van vrogger
van armoe, draank, en jonk al Old.

Wie wet wat een goeie Drent is?
is det een mééns mit vuur en pit?
sociaal maatschappelijk beweugen,
of veuran in de karke zit?
Een goeie Drent hoeft zo niet wézen
een ietsien minder is ok goed
maar bliede is, veur alle dagen
mit ‘t plakkien keze op de stoet.

Wie wet wat een goeie Drent is?
die vraoge lot mij toch niet kold.
is het een méénse hier geboren?
of een méénse det van Drente hold?
die oog hef veur oens doen en laoten?
en ‘t huus is in het Drééns gebied?
en ok nog hiel graag Drééns wil praoten?

Méénsen, hol maar op mit zuken,
de ideale Vien ie niet.

Roelof Sieben