Wat is er heerlijker dan prille verkering D.v.h.N. 06-04-2007

Wat is er heerlijker dan prille verkering D.v.h.N. 06-04-2007

Wat is er heerlijker dan prille verkering

Door Gerard Stout

Bijna zestig en dan het debuut in het Drents met een bundel gedichten. Anne Doornbos (Erica, 1948) bundelde zijn werk in Een eerderlaand. De gedichten zijn ondergebracht in Vier gedichten veur mien lief, Aander gedichten, Over schrievers en Liedteksten, bij elkaar dertig sonnetten met enige variaties op deze versvorm.
Doornbos is opgegroeid op Erica, een dorp dat in zijn jeugd een strakke scheiding kende tussen de diverse christelijke religies en de (spaarzame) buitenkerkelijken. Van alIe (sport)verenigingen waren er minstens twee uitvoeringen. Rooms-katholieken en gereformeerden benadrukten hun verschillen en waren nog niet samen op weg. Streektaalzanger Daniël Lohues vindt zijn wortels in de katholieke tak. Doornbos komt uit de gereformeerde hoek.
Religie is in de gedichten hier en daar terug te vinden. Doornbos dicht voornamelijk over het landschap en over de vooruitgang. Klein verdriet en kinderlijke beleving van het leven raakt hij bij vlagen aan. Doornbos heeft een hang naar nostalgie: hoe prettig is het bestaan van een onwetend kind, ach kon ik dat kind maar blijven, kon ik die jongen op de boerderij maar met me meenemen. Wat is er heerlijker dan prille verkering, lijkt hij te zeggen.
Doornbos slaagt in de beschrijving van die gevoelens. Hij laat het kind en de puber in zichzelf een prominente rol spelen. Nergens zijn de gedichten zwaarmoedig. Luchtigheid overheerst zonder dat zijn poëzie drakerig wordt, al schuurt hij af en toe langs het al te romantische. Volwassenheid, dat is de hel, laat Doornbos met een kwinkslag weten.
De bundel opent met viergedichten veur mien lief. Hij heeft het getroffen met Jeanet en hij wordt graag herinnerd aan zijn muze. Romantische herinneringen aan een wande; ling op het Balloërveld, aan de eerste ontmoetingen. Dit deel had Doornbos gemakkelijk kunnen uitbreiden.
In de Aandef gedichten smokkelde hij meer romantiek tussen de nostalgie. Religie komt bij beschouwingen over hunebedden en over het verre verleden. Met het bijbelboek Prediker lijkt hij te zeggen: er is niets nieuws onder de zon. Ieder kan gerust zijn. Het leven voltrekt zich met kleine en grote vreugde, met klein en met groot verdriet. En wil niet elke ouder zijn kind, en het kind in zichzelf, behoeden voor onheil? De liedtekst Ie bint mien thuus vertoont parallellen met ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’. Het zijn niet de meest boeiende onderdelen van de bundel. Luchtigheid en scherpzinnigheid leeft Doornbos uit in enkele gedichten opgedragen aan Drentse schrievers die hem inspireerden tot dit debuut. Een eerder laand bevat toegankelijke gedichten van een opgewekte schrijver met liefde voor land, leven, voor taal en voor Jeanet. Elk zou dit cadeau willen.

Boek: Een eerder laand. Auteur: Anne Doornbos. Uitgeverij: Het Drentse Boek. Prijs: € 1 1 (59 blz.).