Week in Week uit Het Speulkwartier 17-03-2007

Week in Week uit Het Speulkwartier 17-03-2007

HET SPEULKWARTIER

Meertmaond- streektaolmaond

Waorum hol ik van kleine woorden, de taol
van ‘t dôrp, die ik leerde in ‘t speulkwartier?
Het hollaands was zo staotig, klunk zo fier,
as meester veurlas. ‘t Was taol met omhaol.

En wat wij zeeden in die kleine spraok, gebôrgen
in stilte, die wij as open plekken in het bos
vallen leuiten, zodai veul meer lustern mus
naor wij NIET zeeden: Aait zul ‘t môrgen

wel dudelk worden wat wij vandaog vermeden.
Die kleine taol van oes met kleur van heidelaog
die wii aofplagden. En alles wat wii deden

weur in stilte daon en achteraof kwam ies
de ondertiteling. Die kleine taol. lk zeg vandaog
as an de liefste: lk bin met dii nog altied wies!

Gerard Nijenhuis
gemeentedichter Borger-Odoorn