Weer stukje Drentse historie in boekvorm De Schakel 28-05-2003 en Nijkeuter naar Drents Archief 2003

Weer stukje Drentse historie in boekvorm De Schakel 28-05-2003 en Nijkeuter naar Drents Archief 2003

Weer stukje Drentse historie in boekvorm

GIETEN – Er zijn al heel veel boeken geschreven over de Drentse geschiedenis, maar er was nog geen standaardwerk over de literatuur in de periode 1816-1956.

Dat is er nu wel. Vrijdagmiddag overhandigde de auteur, dr. H. Nijkeuter uit Gieten, het eerste exemplaar van ‘Geschiedenis van de Drentse literatuur, 1816-1956’ aan drs. D. Huizing, de directeur van het Drents Archief, waar Nijkeuter werkt als hoofd van de afdeling Archieven. De handeling vond plaats in Hotel Braams in Gieten.
Het boek is verschenen als deel 11 in de Drentse Historische Reeks. In ruim achthonderd pagina’s worden tientallen Drentse schrijvers, hun werken en hun plaats in de samenleving beschreven. Ook is er onder meer aandacht voor kranten en tijdschriften. (foto Peter Stevens)

Nijkeuter naar Drents Archief

ASSEN Dr. Henk Nijkeuter versterkt vanaf 1 juni de gelederen van het Drents Archief. Hij wordt hoofd van de afdeling Archieven. Op deze afdeling vinden alle werkzaamheden plaats die te maken hebben met het behouden, toegankelijk maken en aan het publiek ter beschikking stellen van archiefstukken.
Daar wordt bovendien hard gewerkt aan projecten, zoals het via internet beschikbaar maken van de akten van de burgerlijke stand, de doop-, trouw- en begraafregisters en het Drents Digitaal Fotoarchief.
Nijkeuter komt in de plaats van drs. J. Bos, die naast het adjunct-directeurschap de nieuwe functie staffunctionaris marketing, pr en communicatie op zich neemt. Nijkeuter (46) is geboren in Gieten.