'Wij willen geen kop van Jut zijn' Bestuur Drentse Schrievers Kring stapt op D.G.P. 02-03-'97

‘Wij willen geen kop van Jut zijn’ Bestuur Drentse Schrievers Kring stapt op D.G.P. 02-03-’97

Bestuur Drentse Schrievers Kring stapt op
‘Wij willen geen kop van Jut zijn’

Drentse Schrievers Kring vaart als een roerloos schip door het Drentse land. Het
bestuur heeft de handdoek in de ring geworpen, nadat de leden onlangs een
vernieuwingsplan op de lange baan schoven. Het wachten is nu op een aantal leden die de Drentse schrijvers weer bij elkaar roepen om over de toekomst te praten.

„Wij hebben geen zin meer op als kop van Jut te worden gebruikt en dat was wel het
geval op de laatste ledenvergadering. Wij moesten met hand en tand het vernieuwingsplan van Beate Plenter, Miny Hofsteenge en Harm Sijnstra verdedigen.”

Door Trijntje Bovenkamp

„Wij geloofden er echt in, naar de leden, voor zover aanwezig, kwamen steeds
weer met allerlei op- en aanmerkingen. Dat was voor ons de bewuste druppel die de
emmer deed overlopen”, zegt de nu ex-penningmeester Huib Minderhoud. Het
bestuur blijft wel lid van de kring. Plenter verwacht niet dat het opstappen van het bestuur ook het einde van de Schrievers Kring betekent. Een aantal leden hebben al
contact gezocht met haar en Hofsteenge, zodat er zeker zes leden zijn om een vergadering te beleggen en dit aantal is volgens de statuten voldoende om een vergadering bij elkaar te roepen. Minderhoud wilde vorig jaar de Schrievers Kring al
opheffen. Samen met Klaas Kleine gooide hij toen de knuppel in het hoenderhok.
Kleine kwam met een motie om de Kring op te doeken. Minderhoud was het roerend met zijn vakgenoot eens. Kleine: „Ik wilde toen de leden wakker schudden, maar dat lukte niet. Daarom heb ik toen mijn lidmaatschap opgezegd. Pas als de bezieling weer in de groep terugkomt word ik weer lid.’ ‘ Kleine zegt het standpunt van het bestuur heel goed te begrijpen. „Je organiseert van alles maar de belangstelling van de leden is heel mager. Als ze dan wel allerlei op- en aanmerkingen hebben, dan is de rek er een keer uit. ”

Windstilte
Plenter, Hofsteenge, Sijnstra en Dick Blancke hebben nu de opdracht op zich genomen te onderzoeken wat er leeft onder de Drentse schrijvers. Eind deze maand
hopen zij met een voorstel te komen. Op het ogenblik is
een verplichte windstilte ingelast, omdat Sijnstra ziek is. „Eigenlijk is dit wel goed. Iedereen kan zich nu bezinnen op de toekomst, maar wij komen er wel uit. Wij zijn sterk van plan er uit te halen wat er uit te halen valt”, merkt Plenter op. Zij gelooft heilig in een nieuwe start. Hoe deze er zal uitzien, is ook voor haar nog onbekend. „Minimum-haalbare is een Platform Drentse Schrievers, waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden. ” De stuurloze Schrievers Kring telt 43 leden. Het kasboekje laat zien dat penningmeester Minderhoud goed heeft geboerd. Toen hij drieën-half jaar geleden de penningen onder zijn beheer kreeg, stond de club voor driehonderd gulden in het rood. Nu is er een positief saldo van 2500 gulden. Dit geld zet hij vast, zodat een eventueel nieuw bestuur begint met wat wisselgeld.
,Wij zijn echt geen armlastige club, het geld komt wel binnen. Probleem is dat de leden niet vooruit te branden zijn om activiteiten te ontplooien en dat is jammer”, zegt Minderhoud.
Signaal
De samenstellers van het vernieuwingsplan vinden niet dat er sprake is van ruzie onder de Drentse Schrievers. „Ik vind dat de schijvers een signaal hebben afgegeven dat zij zich niet goed voelen in de huidige samenstelling van de Kring en daar hebben ze gelijk in”, zegt Plenter. Zij vindt, dat de schrijverskring moet meegaan in de tijd. „Er gebeurt zoveel en daar moeten wij in meegaan. Drenthe heeft veel kennis, alleen de grootste gemene deler is nog niet gevonden. Daarom dachten wij de oplossing gevonden te hebben met ons voorstel om de nieuwe vere niging op te delen in specialistengroepjes en een onafhankelijke voorzitter. Wemoeten maar zien of dit straks toch nog werkelijkheid wordt. “