Willy van Hemert geeft Bart Veenstra de hand Asser krant 31-03-1973

Willy van Hemert geeft Bart Veenstra de hand Asser krant 31-03-1973

Willy van hemert geeft Bart Veenstra de hand

Van een onzer verslaggevers

OUD-AALDEN — „lk wil alleen maar vrienden hebben. Daarom, geef mij de hand”. Dat waren de laatste woorden, die Willy van Hemert gisteravond in zijn dankwoord richtte tot de spelers en medewerkers van „Bartje” en met name tot de schrijver Bart Veenstra (pseudoniem voor L. H. Hadderingh), de echtgenoot van Martha Hadderingh-Veenstra, die in de laaste aflevering als moeder van Bartje speelde.
De heer Hardderingh weigerde naar voren te komen om Van Hemert de hand te geven, waarop de regisseur naar hem toestapte om hem de hand te kunnen reiken en te zeggen „Zand erover”.
De heer Van Hemert doelde op de harde woorden die er de afgelopen maanden tussen hem en de heer Hadderingh zijn gevallen over de nare gevolgen (gekneusde enkels) ie mevr. Hadderingh aan de opnamen van de serie heeft overgehouden.
„Van Hemert heeft altijd gemeend dat het met mijn vrouw wel meeviel, maar nu heeft hij in ieder geval laten zien dat hij niet goed heeft gehandeld,” aldus de heer Hadderingh na de handdruk van de heer Van Hemert.
Mevrouw Hadderingh kan al vanaf het moment dat de opnamen werden gemaakt, haar enkels niet goed gebruiken. Een beroep op de verzekering was tot nu toe tevergeefs. Omdat Van Hemert niet achter mijn vrouw stond, aldus de heer Hadderingh.
Daardoor zijn er heel wat felle reacties heen en weer gegaan. Wat betreft de heer Van Hemert is er gisteravond een punt achter deze affaire gezet. „Maar wij vechten nog voor het geld waar mijn vrouw recht op heeft”, aldus de beer Hadderingh.