Jamero - Huus van de Taol

Jamero

Zangeres Martijje! hef in 2011 plan ontwikkeld um een cd met neie, frisse, eigentiedse, goeie kinderliedties in de streektaol te maken. Vanzölf hef ze dat niet allén daon. In de warkgroep die het plan oetvoerdent, zaten - behalve Martijje - Marinus Scholten van Kunst & Cultuur Drenthe, Jan Kruimink (docent pabo), Freddy Vos (student pabo) en Jan Germs (Huus van de Taol). Rob Elferink verleende metwarking.

Veur tekstideeën of complete liedties is der een oproep daon an basisschoelen en meziekmakers. Daor is nuver wat reactie op kommen en zo bint er liedties op batterij kommen over underwarpen die kinder echt anspreekt: prille verkering, dieren, feesten enz. Ok de meziek die schreven wordt, is slim verscheiden. Ien van de liedties hef as titel Jamero en dat is metien de naam veur het hiele preject.

De neie liedties bint op een cd uutbracht. Ien maol met tekst en meziek en een maol met allén de meziek. Dizze karaoke-versie kan mooi in de klassen gebroekt worden as de kinder de liedties goed kent. Wieder komt er allerhande educatief materiaal bij. Dizze lesstof is deur Marinus Scholten geschikt maakt veur gebroek op het digitale schoelbord. De prachtige illustraties bint van Jet de Wilde. Het hiele pakket van cd, liedbundel en cd-rom bint an alle basisschoelen in Drenthe anbeuden.

Een pakket mit cd's en boek kost 30 euro en is te verkriegen bij het Huus van de Taol en bij Martijje!

Dik een half jaor leden bint de klassen van de basisschoelen in Drenthe neugd um met te doen an een JAMERO-wedstried. Zie mussen dan een filmpie - mét geluud vanzölf - maken van heur presentatie van ien van de liedties van het JAMERO-pakket. De filmpies bint op verscheiden manieren werteldkundig maakt, u.a. via You Tube en de Jamero Facebookbladziede.

Net as veurig jaor hef Scala Meppel ok in 2013 weer evraogd um workshops over de Drentse taol op de Meppeler basisschoelen. Dit jaor bint Martijje! en Marinus Scholten op pad ewest um het gebruuk van het Jamero Liedtiespakket an te fietern. De schoelen reageerden enthousiast en bint van plan gebruuk te maken van het pakket.

 

Op woensdag 26 oktober 2011 hef de prissentatie west van het taol-meziek-pakket Jamero. Tegen twee uur was het die dag gezellig drok in de aula van Stenden Hogeschool in Emmen.