Op zaoterdag 23 september weur in Beilen het boek Appèl jongelui van Cees van de Velde feestelijk prissenteerd.

Zien diensttied hef veul indruk op Cees maakt. Zoveul zölfs dat e hum alles nog goed heugen kan en daorum op zien negenvieftigste zien eerste boek oetbracht hef: Appèl jongelui. Hierin beschref e hoe e hum deur de veertien maond militaire dienst henslaon hef. In zien boek staot komische en serieuze veurvallen beschreven en de menier waorop het schreven is, mak daj haost het gevuul kriegt dat Cees naost je zit te praoten.

Het eerste exemplaar weur deur Cees overhandigd an Maria Faber, die hum altied anmoedigd hef um een boek te schrieven.

Dit boek is der kommen deur een samenwarking van Stichting Stellingwarver Schrieversronte en het Huus van de Taol.