Het biebelboek Psalmen in het Drents vertaold

Emeritus predikant Hans Katerberg oet Börger is meer as vief jaor leden met de vertaoling van het biebelboek Psalmen begundt. Nou is de vertaoling in boekvörm oetgeven: ‘Het Boek van de Psalms’.

Op zundag 11 september was de prissentatie van de Drentse vertaoling van het biebelboek Psalmen. Hans Katerberg hef het umzetten naor de Drentse taol op zuch nummen. Hij is emeritus predikant en hef in verscheiden plaotsen op de kansel staon. Zien leste standplaots was Raol. Zo nou en dan preekt Katerberg daor nog. Zundag 11 september was dat ok zo. Nao ofloop van de Drentse dienst much oetgever van het Huus van de Taol, Bert Rossing, het volk welkom heten veur de prissentatie van ‘Het Boek van de Psalms’. 

Der was veul volk naor de Jacobuskark in Raol kommen. Hans Katerberg vertelde over hoe e de 150 psalms vertaold har. Daorbij kreeg e ok hulp van zien ‘metlezers’. Alja Streutker-Betting is ien van de metlezers die met correcties en veurstellen kwam. Zij kreeg oet handen van Hans Katerberg het eerste exemplaar van ‘Het Boek van de Psalms’.

Bij het umzetten van het biebelboek naor het Drents har Katerberg het bie toeren stoer. Zo kent zien Drents gien vertaoling van het woord ‘U’ of ‘Gij’. As een Drent een older of een belangriek persoon ansprek, dan giet dat vaak met een umweg: de darde persoon enkelvold. Veurbield: een kind wil geern dat de mister in de klas hum helpt met het andoen van de jas. Hij zeg dan: ‘Wil mister mij de jas wal even helpen andoen?’ In veul Psalms wordt God direct anspreuken en dat gef dus een probleem met het vertaolen naor Katerberg zien Drents. Maor met het achterweggie in zien heufd is het de vertaoler lukt.

‘Het Boek van de Psalms’ is een oetgave van het Huus van de Taol. 

Veur € 17,50 is het boek te koop bije de boekhandels, het Huus van de Taol in Beilen en in de webshop. Klik hier.