Doe met  an online spraakunderzuuk naor het Drents!

Veur heur underzuuk naor oetspraakverschillen in het Drents en Grunnings is promotiekandidaot Hedwig Sekeres op zuuk naor lu die metandoen wilt en een körte vraogenliest invullen wilt.

Bij dit underzuuk kriej een paar vertaol- en oetspreekopdrachten. Het duurt zu’n 10 tot 15 minuten en deur je metwarking wordt de kennis over het Drents van nou groter. Veur vraogen en opmarkingen kuj contact opnimmen met de underzuker: h.g.sekeres@rug.nl.

metandoen