Op dunderdag 27 oktober organiseert oeze vrijwilligers oet Emmen een Aovend op zien Drèents in het veenkarkie van het Veenpark.

Meer informatie