Verslag van twei daogen op de set van de Lidl-reklaome:

EHBD Bie de Lidl,

Wij bint underweg in de auto as ik beld wor deur Renate met de vraog of ik 2 daogen vrij kan maoken. Neisgierig as ik bin wil ik weten waorveur en dan legt ze me oet dat ze veur een reclaomefilmpie van Lidl een taolcoach neudig bint.

Ik begriep dat der wat commotie ontstaon is deur de reclaomefilm van Lidl waorin Freek  (Alex Klaassen) Drents prat. Maor Renate maokt me dudelijk dat het verzuuk van het reclaomebureau Joe-public daor lös van stiet.  Nao heur oetleg liekt me dit wel weer een oetdaoging, die’k niet oet de weg gao.

Op woensdag rie’k met een goedegevulde koffer naor mien hotel in Bussum, maor mien Tomtom lat me in de steek en ik eindig veur een roodwit paoltje op 100 meter van NH hotel Jan Tabak. Nao een half uurtie zuken komt dat vanzölf goed.

Ik moet dunderdag um 7 uur op ’t appèl. Helaas gien ontbijt, maor gelukkig stiet der genog op de filmlocatie.

Wat een goed gevuul metien, want de ontvangst is allerhartelijkst. Ik mark metien da’k hier arg welkom bin. Met een plak stoet en een kop koffie in de haand, wor’k an hiel veul mensen veursteld, te veul um alle naomen te ontholden. Maor de beide daogen word ik prima ‘ín de gaoten’ holden deur Noëlle Wigman (dunderdag) en Fiona Jakob.

Op de set het kritische team dat akkoord geven moet op de shoot.

Technici, decorbouwers en scriptwriters

Ik bin totaol flabbergasted en diep under de indruk van alles wa’k (hiel veul veur het eerst) metmaok. Allereerst die vrachtauto’s, bedriefswaogens die boeten veur de deur staot. Dan aal die mensen, die mij allemaol vrundelijk begroet, maor liefst 47 metwarkers staot der op papier, maor volgens mij warkt der nog veul meer met. En de opnaomestudio, een ruumte van ongeveer 10 bij 10 meter, waarin ze alle shots opnimt. En aal die neie woorden die’k bijleer, niks gien Drents, maor ik kan zo een Engelse quiz in mekaor zetten met woorden as crewcall, callsheet, prep, clean shots, shoots, park travel, pack and travel. Allewel de lésten meer te maoken hebt met de tweede locatie waor we ok opnaomes maokt. Maor daorover za’k niks verklappen, dat he’k ofspreuken met de dames en heren op de set.

Maor wel wat meer over mien preciese rol. Toch wel spannend wat ze van mij verwacht. Ik mark bij mien eerste inzet, dat de acteurs (meer as ien, dat verklap ik toch maor) zenuwachtiger bint as ik en het veural spannend vindt um Drentse woorden te gebruken, oet te spreken. 

Luustern naor de tekst

Overleg met Lidlmetwarker

“Kost’n” komt der foutloos oet. Woorden as “uutdrukk’n” wordt al gauw “uitdrukk’n” of uutdrukken. Maor nao een shoot of tien (vaoker meer!) stiet de scene derop en is iederien bliede, dus begun ik ’Bliedes’  oet (uut) te deel’n. Ik wordt overlaoden met scholderkloppies, dat vuult goed, daor wil’k wel meer van En ik kan je verklappen, da’k daor zat van had heb (;>).

Mien vertrouwen dat het allemaol goed zul kommen gruit en het coachen giet me aal beter of. De acteurs wordt ok makkelijker um te coachen, regelmaotig wor ik op de set roepen um dingen te veraandern. Het giet der de hiele dag professioneel an toe.

Regisseur en regisseur assistent

Een hiel team zit met te kieken en luustern naor de opnames en der ontgiet heur eigenlijk niks. Dan denk ik, dat het hielemaol goed is, maor dan zeg een aander, dat der argens een laamp mist of een bord verkeerd stiet. Dan mot het over. Der ontstaot soms discussies over mien opmarkings over de Drentse woorden/oetdrukking/uutdrukking’n) Het wordt mij warkenderwies dudelijk dat het Drents zo oetspreuken mot worden, dat het in hiel Nederland begriepelijk is. Een mooi veurbeeld is het Drents veur “moesten”. Ik zeg, dat wij dan “muss’n” zegt, maor de crew wil liever “moest’n”, want een mus is een vogel. Weer een stukkie dudelijkheid.

De dunderdag wordt een lange dag. Iedere keer bij een aandere scène mothet decor anpast worden en dan mussen (niet moest’n) wij soms een half uur tot dree kwarteer wachten. Al met al ’s aovend tegen kwart over 8 deur het programma hen.

Op vrijdag huuf ik der pas um kwart over 11 wezen, dus kan’k lekker oetslaopen en oetgebreid ontbijten, saomen met de regisseur/directeur. Dat is trouwens toch wel lekker, tussendeur even met Jan en alleman in gesprek um mien neisgierigheid te temmen en veul kennis op te doen. En iederien is even vrundelijk en bereid um dingen oet te leggen en ….

… en bezörgd moe’k toegeven, want as we vrijdagsaovend tegen kwart over 9 klaor bint, vraogt ze mij wel een paor maol of ik nog wel naor hoes wil rieden of dat ze toch nog een een hotel mussen boeken.

Ik heb veur het eerste keuzen, zoda’k underweg nog es alles kun overdenken en vanof Zwolle tot an de veurdeur mien prachtige ervaorings met mien vrouw kun delen via de tillefoon.

Overdenkend krieg ik een positief gevuul over mien rol. Hopelijk wordt dat zichtbaor nao de montage bij de reclaomebeelden en zie’k mien coachingsresultaoten terug. Maor daorop moe’k wachten tot argens in december.

Ik bin  zenuwachtiger over het eindresultaot dan ik was tiedens mien coaching! Maor ik vun het hartstikke mooie daogen. Ik wil nog wel een maol. Ik heb een hiele vlot leerd.

Oh ja en EHBD betekent Eerste Hulp Bij Drents.

Jan Hartlief.